Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»


H Οργανωτική & η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός»  (Αθήνα, 16 & 17 Απριλίου 2016, Ίδρυμα Ευγενίδου) το οποίο οργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύλλογο «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ», ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι  - μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων -  δίνει παράταση στην προθεσμία υποβολής εργασιών, ως τις 15 Δεκεμβρίου 2015. Η κρίση και η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από επιστήμονες των χώρου των επιστημών της εκπαίδευσης και τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2015.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr  

Ακολουθούν λεπτομέρειες για το είδος των επιζητούμενων εργασιών και για τη θεματολογία του συνεδρίου

Εισηγήσεις
Πλήρες κείμενο ως 8 σελίδες Α4. Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες μεθοδολογίες κι ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Να μην ξεπερνούν τις 8 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

Σύντομες Ανακοινώσεις
Πλήρες κείμενο ως 6 σελίδες Α4. Οι σύντομες ανακοινώσεις αφορούν κυρίως εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή επιμέρους τμήματά τους που η δημοσιοποίησή τους κρίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να μην ξεπερνούν τις 6 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις
Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ομιλητή στο συνέδριο, χωρίς φυσική παρουσία. Ο ομιλητής αυτής της κατηγορίας θα αποστείλει το πλήρες κείμενο της εισήγησής του (εισήγηση ως 8 σελίδες) και αφού κριθεί θετικά από την Επιτροπή Κριτών, ως εισήγηση, στη συνέχεια θα αποστείλει το powerpoint της παρουσίασης της εισήγησής του σε μορφή βίντεο, διάρκειας 15 λεπτών, με ενσωματωμένο το σπηκάζ της ομιλίας του (αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Και το κείμενο της εργασίας και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας θα περιληφθούν στο dvd των πρακτικών του συνεδρίου. Κι ενδεχομένως - με δυνατότητες του συνεδριακού- να παρουσιάζεται το βίντεο σε οθόνη σε συνεδριακό χώρο.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Πλήρες κείμενο ως 6 σελίδες Α4. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερς) προσφέρουν την ευκαιρία σε ερευνητές να συμμετέχουν στο συνέδριο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, παρουσιάζοντας "διά της ανάρτησης" ερευνητικά αποτελέσματα, ενώπιον των σύνεδρων. Λόγω περιορισμών του χώρου, οι εργασίες αυτής της κατηγορίας δεν θα αναρτηθούν σε ορθοστάτες ή στους τοίχους του συνεδριακού, αλλά θα περιληφθούν στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου- ως δημοσιεύσεις, και απο τον τόμο θα γίνεται η μελέτη τους από τους σύνεδρους και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της μη ανάγκης φυσικής παρουσίας του ή των συγγραφέων τους στο συνέδριο. Αν όμως το επιθυμούν, μπορούν να παραβρεθούν στις εργασίες του συνεδρίου.

Διδακτικά Σενάρια
Διδακτικό σενάριο είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των δημιουργών μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της. Περιλαμβάνει στοχοθεσία, θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου αλλά και τις θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές μεθόδους που ακολουθεί ο συγγραφέας του σεναρίου, και, τέλος, προτείνει φύλλα εργασίας. Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, επιθυμούν να συμβάλλουν στη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση παραδειγμάτων "καλών διδακτικών πρακτικών", συμπεριλαμβάνοντάς τα αφενός μεν στον τόμο πρακτικών, αφετέρου παρουσιάζοντας ενώπιον των σύνεδρων αντιπροσωπευτικά ανά εκπαιδευτικό κλάδο. Ως 10 σελίδες Α4, των Φύλλων Εργασίας συμπεριλαμβανόμενων, με τη μορφή και δόμηση επιστημονικής εργασίας

Παρουσιάσεις Λογισμικού
Θεωρητικό κείμενο και λογισμικό. Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή καλούν εκπαιδευτικούς που έχουν κατασκευάσει δικό τους εκπαιδευτικό λογισμικό (κι όχι εφαρμογές σε εμπορικά εκπαιδευτικά λογισμικά - που οι εργασίες αυτές ανήκουν στα διδακτικά σενάρια), να το παρουσιάσουν ενώπιον των σύνεδρων, μέσα σε 15 λεπτά. Απαιτείται θεωρητικό κείμενο τεκμηρίωσης του λογισμικού. Π.χ. τη διδασκαλία ποιου διδακτικου αντικειμένου επιτυγχάνουν - εξυπηρετούν, την πορεία διδασκαλίας στηριγμένη σε θεωρίες μάθησης, συγκριτικά αποτελέσματα επιτυχούς διδασκαλίας, βιβλιογραφικές αναφορές. Το κείμενο και τα screenshots του λογισμικού δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 12 σελίδες Α4, συνολικά.


Θεματικές περιοχές συνεδρίου:
01. Συγκριτική Παιδαγωγική – Σχολική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική Ψυχολογία           
02. Διδακτική Μεθοδολογία  
03. Τ.Π.Ε. & Εκπαίδευση      
04. Ειδική Αγωγή       
05. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην Εκπαίδευση 
06. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά Βίου Εκπαίδευση   
07. Καινοτομίες στην Εκπαίδευση    
08. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.  
09. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
10. Άλλα θέματα       

Κρίσιμες ημερομηνίες:
Ως την 15η Δεκεμβρίου 2015 - Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.
Ως την 15η Φεβρουαρίου 2016 - Ολοκλήρωση διαδικασίας κρίσης σχηματισμός καταλόγου εργασιών συνεδρίου.
Ως την 1η Μαρτίου 2016 - Ανάρτηση του συνεδριακού προγράμματος
16-17 Απριλίου 2016 ( Σαββατοκύριακο) - Διεξαγωγή συνεδρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Το συνέδριο αφορά:
-        Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας
-        Φοιτητές
-        Μεταπτυχιακούς φοιτητές
-        Yποψήφιους διδάκτορες και Διδάκτορες
-        Επιστήμονες των παιδαγωγικών - Ερευνητές
-        Φίλους της εκπαίδευσης

Στόχοι του Συνεδρίου:
-        Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
-        Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
-        Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
-        Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος. 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»

Τηλ.: 210.3219262 (10.00-11.30 π.μ. καθημερινά, πλην Σ/Κ κι αργιών)

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Μυθοπλασίες. Χρήση και πρόσληψη των Αρχαίων Μύθων από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα

 
Μυθοπλασίες. Χρήση και πρόσληψη των Αρχαίων Μύθων από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα είναι ο τίτλος της νέας έκδοσης συλλογικού τόμου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έλλην, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης".

Ο τόμος κυκλοφόρησε με αφορμή συνέδριο που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στις 28-31 Ιανουαρίου 2010 από το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ. Ένα συνέδριο/γόνιμη αφορμή για να ανανεωθεί η συζήτηση σχετικά με τη χρήση και την πρόσληψη των ελληνικών μύθων στον αρχαίο, τον βυζαντινό και τον νεοελληνικό κόσμο.

Το νέο βιβλίο επιμελήθηκαν ο Καθηγητής Στέφανος Ευθυμιάδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Μέσα στις σελίδες του, καταγράφονται οι τύχες του μύθου χρονολογικά, σε διαφορετικές φάσεις της ελληνικής ιστορίας, από την κλασική και τη μετακλασική περίοδο στην ύστερη αρχαιότητα και το Βυζάντιο, καταλήγοντας στη σύγχρονη εποχή. Εκτός από διαχρονικές, οι προσεγγίσεις του τόμου είναι εξ ορισμού επίσης και πολυθεματικές, αφού κινούνται στο χώρο της λογοτεχνίας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης και των πολιτισμικών σπουδών.Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής 
1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ.
Δημοτικό Ωδείο Δράμας - Δήμος Δράμας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ελλάδα - Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Έρευνα, Δια Βίου Μάθηση, Καινοτομία και Οικονομία,ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

                                                 ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Ηλ. Δ/νση: www.inoek.gr
Email: 1stconferinoek@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, υπό την αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, διοργανώνει το
1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή,
με Θέμα:
«Ελλάδα - Ευρώπη 2020:
Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία
και Οικονομία».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8-9-10 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή