Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Καινοτόμα Προγράμματα της Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας

To Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, αποτέλεσμα της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, έχει αναπτυχθεί από το 2007-8 και προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που στόχο έχουν να προωθήσουν την ανασυγκρότηση του περιεχομένου και των διαδικασιών της τυπικής εκπαίδευσης και την ένταξή της σε ένα πλαίσιο ανοιχτής και δια βίου μάθησης. Μακροπρόθεσμα αυτό που επιδιώκεται είναι η προώθηση όχι μόνο αποσπασματικών καινοτομιιών, αλλά η ανάπτυξη θεσμικών και δομικών προϋποθέσεων και η εμπέδωση επαγγελματικών στάσεων από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα ενισχύσουν την καλλιέργεια όχι μόνο γνώσεων αλλά και ικανοτήτων των μαθητών τους.
 Στο πνεύμα αυτό, το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, παράλληλα με τους στόχους και τις δράσεις του για την ανάπτυξη της σχολικής καινοτομίας σε όλα ανεξαιρέτως τα γνωστικά αντικείμενα, για το σχολικό έτος 2010-11 προσφέρει τα παρακάτω νέα θεματικά προγράμματα:
Το πρόγραμμα Μάθηση και Φυσικές Επιστήμες απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ' όλη τη χώρα, καθώς και σε επιστήμονες/ ερευνητές των Φυσικών Επιστημών. Προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τύπων δραστηριοτήτων, με βάση τις οποίες θα συμμετάσχουν σε τελικό διαγωνισμό με απονομή αντίστοιχων βραβείων:

Α) Η πρώτη επιλογή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει την επιμόρφωσή τους στον  εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Για την επιμόρφωση θα αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό περιβάλλον του Εργαστηρίου του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ). Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σχολικές μονάδες που είναι ήδη μέλη του ΔΣΚ και παρακολουθούν το Β’ και Γ’ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας.

Β) Η δεύτερη επιλογή απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε ερευνητές των Φυσικών Επιστημών και αφορά την παραγωγή επιστημονικού περιεχομένου, το οποίο οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν με την υπόλοιπη κοινότητα αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στην Πύλη της Πρωτοβουλίας. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν προϋποθέτει την εφαρμογή ενός project στη σχολική πράξη, όπως δηλαδή οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της παραπάνω κατηγορίας, αλλά εστιάζει στην παραγωγή περιεχομένου, σε μορφή 'Θεματικών Παρουσιάσεων', το οποίο θα προορίζεται για εκπαιδευτική αξιοποίηση, ιδίως για τις ηλικίες 10-15 ετών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ατομικά ή να συνεργασθούν σε ομάδες. Αίτηση συμμετοχής για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούν να υποβάλουν και μέλη του Εργαστηρίου του ΔΣΚ, ανεξάρτητα από την Επιμόρφωση ή τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εκπονούν στα πλαίσια της συμμετοχής της σχολικής τους μονάδας στο ΔΣΚ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και η δημιουργία μορφωτικού περιεχομένου σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, το οποίο θα διατεθεί μέσω της πύλης της Πρωτοβουλίας.
Δηλώσεις συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά από την 1η Φεβρουαρίου 2011. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μέσω του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» θα αναπτυχθεί μια κοινότητα εκπαιδευτικών και σχολείων, που θα έχει ως στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους να διαχειρίζονται τις τεχνολογικές καινοτομίες ώστε να βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το δίκτυο αυτό βασίζεται στη μεθοδολογία και την ως τώρα επιτυχημένη πορεία του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας που θα αναδεικνύει νέες μορφές εκπαίδευσης, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία αλλά και τη διεθνή παρουσία και την ερευνητική προοπτική.
Το Πρόγραμμα «Μάθηση και Τεχνολογία» συνεργαζόμενων «καινοτόμων» σχολείων θα προσφέρει:
- συμβουλές και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- ιδέες, εκαπιδευτικό υλικό και λύσεις λογισμικού για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες,
- επιβράβευση σχολικών μονάδων και μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» μπορούν να περιλαμβάνουν:
- Δημοσιοποίηση δραστηριοτήτων
- Υποβοήθηση συνεργασιών
- Μεταφορά τεχνογνωσίας
- Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
- Πληροφόρηση

Οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων και συνακόλουθα οι κατηγορίες των βραβείων, χωρίζονται σε:
- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνουν έκθεση σχεδιασμού, έκθεση εφαρμογής και αποτίμησης, αναφορά για την δρατηριοποίηση των μαθητών και τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Οι δραστηριότητες αυτές «προϋποθέτουν» την παρακολούθηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου αφού αντιστοιχούν στη μεθοδολογία του. Θα βραβευθούν 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες δημοτικού και 2 γυμνασίου.
- Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Πρόκειται για «προϊόν» που χρησιμοποιεί τεχνολογικές λύσεις και απεθύνεται σε εκπαιδευτικούς ή και απευθείας στους μαθητές, ενώ έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς. Θα βραβευθούν 2 εκπαιδευτικά υλικά δημοτικού, 2 γυμνασίου και 2 λυκείου.
Δηλώσεις συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά από την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή