Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

e-paideia- Newsletter Σεπτεμβρίου 2017


 
Σεπτέμβριος 2017

Newsletter

Ολοκληρώνοντας το σχολείο κανονικά πρέπει οι μαθητές να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα φάσμα διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Έτσι θα είναι σε θέση κάθε μαθητής να αναπτύξει τα ταλέντα και τις κλίσεις του και να επιλέξει τον τομέα στον οποίο θα εξειδικευτεί. Αυτό προϋποθέτει ότι α) υπάρχουν αυτές οι διαδρομές, β) είναι σαφώς οργανωμένες, οριοθετημένες, λειτουργικές, ευέλικτες και δεν οδηγούν σε αδιέξοδο, γ) αποτελούν μέρος ενός δικτύου, το οποίο σημαίνει ότι επικοινωνούν μεταξύ τους, δ) είναι συνδεδεμένες οργανικά με την κοινωνία και την αγορά εργασίας και ε) το σχολείο και η οικογένεια προετοιμάζουν έτσι το παιδί, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει, να εξερευνήσει, να επιλέξει και να μπορέσει εντέλει να διαβεί τις διαδρομές αυτές. Δηλαδή οι διαδρομές, που σε προηγμένες χώρες έχουν τη μορφή ποιοτικών συστημάτων μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εκκινούν από το κενό, αλλά αποτελούν συνέχεια της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία με τη σειρά της διαθέτει τον πλούτο και την ευελιξία, ώστε να οδηγεί ομαλά σε αυτές.
Στην Ελλάδα η διαδρομή είναι μία και ονομάζεται «πανεπιστήμιο». Μπορεί να υπάρχουν τα ΙΕΚ και τα Εργαστήρια Σπουδών, όμως κατά κανόνα δεν αντιμετωπίζονται ως παράλληλες διαδρομές / επιλογές, αλλά ως λύση ανάγκης σε περίπτωση αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίστοιχα, τα ΕΠΑΛ δεν θεωρούνται μια φυσική διαδρομή για μαθητές που έχουν κλίση σε πιο τεχνικής φύσης δραστηριότητες, αλλά αποτελούν σε μεγάλο βαθμό δομές υποδοχής αδύναμων μαθητών, στοιχείο στρεβλωτικό για την ταυτότητα και την αποστολή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποτελεί έκπληξη ότι με το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ελάχιστοι φοιτητές φοιτούν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής, μόλις το 20% των υποψηφίων καταφέρνουν να περνούν στις πέντε πρώτες σχολές της προτίμησής τους, ενώ το 18% εισέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βαθμολογία κάτω από τη βάση. Αν αναλογιστεί κανείς την ταλαιπωρία των μαθητών και ολόκληρης της οικογένειας, είναι σαφές ότι η ιστορία «πανελλαδικές» είναι υπερεκτιμημένη και οι μαθητές παγιδευμένοι σε αυτήν. Αυτή η διαδικασία εν ολίγοις καθορίζει την καθημερινότητα νέων ανθρώπων τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια της ζωής τους και συχνά επηρεάζει σημαντικά την επαγγελματική τους πορεία, την ποιότητα ζωής τους και εντέλει την ευτυχία τους.
Το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίσει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών και νέων, από την προσχολική αγωγή μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ολιστικά. Αποσπασματικές πρωτοβουλίες αλλαγής ή μεταρρύθμισης του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια απλά ταλαιπωρούν ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και διαιωνίζουν την υφιστάμενη αστοχία.
Μέχρι να  μπορέσει αυτή η χώρα να οργανώσει σωστά το εκπαιδευτικό της σύστημα, η ελπίδα δεν μπορεί παρά να εναποτίθεται στον εκπαιδευτικό: στην ικανότητά του, στο μεράκι του και στην αξιοποίηση της σχετικής αυτονομίας του. Καλή μας σχολική χρονιά! Καλή μας δύναμη!
 

Stop Fake Certificates!

Globethics.net Newsletter no8/2017 – September
The full online version with photos is available on our website.
Links to the articles given below the editorial will take you to the online version. Happy reading and thank you for your support and comments!

EDITORIAL by Christoph Stückelberger

Stop Fake Certificates! 

"Opportunity to obtain an Honorary Doctoral Degree and Professorship Award." This was the subject line of an email that I received recently. Wow! Wonderful; the fifteen years of hard work that I dedicated to obtain my PhD, Postdoctoral Habilitation and Professorship and three decades of work for African development recognized by the award of my honorary doctoral degree by an African university were not needed it seems. Now anyone can just buy the title ‘Dr. h.c.' in a short time from an American university, one that is "recognized by the Confederation of International Accreditation Commission CIAC" and sold at "affordable costs". Wow! Wow?
 Instead of forwarding this ‘good news' to our sons (working hard for their PhDs) and my younger friends (longing for their professorships), I started crying: Stop Fake Certificates! Over 200 million students in higher education worldwide (a number that has doubled since 2000) are awarded tens of millions of certificates every year. A simple Google search for "fake certificates" offers numerous websites such as "Best Place to Buy a Fake Diploma". How many hundreds of thousands, even millions of diplomas are bought, received as a result of favouritism, nepotism, special or sexual services or simple online shopping? Most universities know of such cases, but it is high time to do some serious research about the practice with figures that show the scale of the problem. 
Educational institutions have to increase sanctions for the issue of fraudulent certificates. Courts have to sentence companies and individuals selling fake diplomas and recognise that it is a very serious crime. Websites that provide certificates for sale should be investigated. Fake certificates are not just a minor moral problem, they destroy lives! A medical doctor in Asia told me that he would never allow his son, also a medical doctor, to treat him. When I asked him with no small amount of surprise "Why?" he answered "Because I know how he got his degree"! A bridge built by an engineer who has not actually studied for or understands his profession can lead to fatalities. The human resources director of a company in Africa recently told me that he no longer looks at certificates when he is recruiting because he does not know which certificates are real; he relies rather on interviews and practical tests to judge whether candidates are suitable, capable and knowledgeable enough for the job. 
The reasons for the production, sale and award of fake certificates are well-known: temptation to engage in corrupt practices can be high when teaching salaries are low; simple greed; economic competition (among other factors) between private higher education institutions competing for students; corrupt practices in accreditation and supervisory bodies, etc. Fake certificates undermine and destroy in a serious way the credibility of higher education institutions and by extension the qualifications that so many students have worked so hard to earn. 
Just as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has made large strides in fighting money laundering and black markets, so universities, governments and accreditation organisations must increase and accelerate their efforts to combat fake, falsified certificates. The Globethics Consortium for Ethics in Higher Education, established in June 2017 is a coalition of institutions in higher education that is willing to work on this. Join us! Students, teachers, parents, accreditation and supervisory authorities, ministries of education and UNESCO can together increase their joint efforts to ensure the award of certificates that are based on hard work, competence, performance and values such as integrity, honesty and truthfulness. 
Let us campaign together to "Stop Fake Certificates!" Students and teachers, start with yourselves: the job market thirsts for people with integrity. It is better to be a person without a certificate and a title than one with a falsified certificate. Before your conscience and your God you know that: My integrity is my diploma!
Christoph Stückelberger, President and Founder of Globethics.net

GLOBETHICS.NET NETWORK
New Globethics.net promotion video
Integrity Training for Responsible Elections in DR Congo
Forthcoming Events
Fair taxation for development - conference and forum for students and young professionals, Geneva, Switzerland, 16 October 2017
Globethics.net Indonesia:
International Da'wah Conference, 4-5 October 2017 in Indonesia
Other Events
Presidential Conference on the Integrity of Creation 2017: The Global Water Crisis, USA, 27-28 September 2017
International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business, Berlin, Germany, 28-29 September 2017
9th Club of Florence Seminar on Rewriting Stories of Responsibility, Luxembourg, 26-28 October 2017
Call for Action
Call for Volunteers: Logistics, Communications and Reporters
Women Deliver: Inviting Applicants for Young Leaders Program
Second Call for Papers: Ethics & Energy

GLOBETHICS.NET LIBRARY
New Collection on Interreligious Dialogue
South Pacific Association of Theological School new member GlobeTheoLib Consortium
New GlobeTheoLib homepage
New GlobeTheoLib resources flyer
New journal on Christian-Jewish Relations
Library Tip - How do I Submit a Document in the Globethics.net Library?
Check the Globethics.net Library web

GLOBETHICS.NET RESEARCH/PROJECTS
Second African Church Asset Programme (ACAP II), Nairobi, Kenya
High-level Forum on Balanced and Inclusive Education, Geneva, Switzerland, 8 December 2017
Globethics Consortium on Ethics in Higher Education: coming up

PUBLICATIONS
New publications:
Check all our publications on Globethics.net Publication web

GLOBETHICS.NET HEAD OFFICE
High-level delegation from Serampore College visits Globethics.net

21ο ΤΕΥΧΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

cropped-banner1.jpg
"Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής"
Σας ενημερώνουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο http://periodiko.inpatra.gr/issues/ αναρτήθηκε το 21ο τεύχος της Διεθνούς Ηλεκτρονικής Περιοδικής Έκδοσης με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής».
Η υποβολή κειμένων για το επόμενο τεύχος και τους θεματικούς τόμους είναι συνεχής και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την κυκλοφορία τους. Το επόμενο τεύχος και οι θεματικοί τόμοι θα κυκλοφορήσουν μόλις συμπληρωθεί αντίστοιχος ικανός αριθμός κειμένων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κρίσης.
----------------------------------------
Θεματικοί Τόμοι της Διεθνούς διαδικτυακής περιοδικής έκδοσης:
1.       Γλώσσα και Λογοτεχνία
2.      Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Γλώσσα
3.      Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
4.      Διδακτική και Διδασκαλία των Μαθηματικών
5.      Ειδική Αγωγή
6.      Αγγλόφωνο Τεύχος
7.      Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής
8.     Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
9.      Καινοτομία στην Εκπαίδευση
10.  Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
11.   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 

Orthodoxy in America and America’s Orthodoxies
The Reverend Joseph M. McShane, S.J., President of Fordham University
requests the honor of your presence at the annual
Orthodoxy in America Lecture

Orthodoxy in America and America’s Orthodoxies

given by
David Bentley Hart
Research Fellow at the Notre Dame Institute for Advanced Study

Tuesday, 26 September 2017, at 6 p.m.

A reception follows the lecture.
12th-Floor Lounge | E. Gerald Corrigan Conference Center
Lowenstein Center | 113 West 60th Street | New York City

 
The lecture will reflect on the degree to which Orthodoxy in America, under pressure from convert communities and the society as a whole, might be seen as bringing about a new phase in Orthodox identity, or even (for both good and ill) a new Orthodox synthesis. Is the emerging American expression of Orthodoxy truly Orthodox, or is it more truly American? Or, conversely, is Orthodox identity a single thing, or does it emerge anew in every new cultural setting?
Please register by Wednesday, 20 September 2017.

The 2017 Orthodoxy in America Lecture is made possible by a generous grant from The Nicholas J. & Anna K. Bouras Foundation, Inc.

For more information about the Orthodox Christian Studies Center of Fordham University, please visit fordham.edu/orthodoxy.

Ορθοδοξία και διαθρησκειακός διάλογος στην εποχή της εκκοσμίκευσηςΔελτίο Τύπου

Διεθνής Συνδιάσκεψη
«Ορθοδοξία και διαθρησκειακός διάλογος στην εποχή
της εκκοσμίκευσης»

15-17 Σεπτεμβρίου 2017
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα, Βόλος

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας και Θρησκευτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο) διοργανώνουν στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2017 διεθνή συνδιάσκεψη με θέμα «Ορθοδοξία και διαθρησκειακός διάλογος στην εποχή της εκκοσμίκευσης». η συνδιάσκεψη θα διερευνήσει τη φύση και την ιστορία των διαθρησκειακών συναντήσεων από ορθόδοξη χριστιανική προοπτική. Επίσης, θα εξετάσει τις ποικίλες χριστιανικές θεολογίες για τις θρησκείες (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικά νέου κλάδου της «συγκριτικής θεολογίας»), καθώς και τις επί μέρους πρακτικές του διαθρησκειακού διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θέση του τελευταίου στη δημόσια σφαίρα κατά την περίοδο μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016).
Ένα κλασικό ερώτημα που απασχολεί τους χριστιανούς όλων των παραδόσεων είναι εάν οι πιστοί των άλλων θρησκειών δύνανται να «σωθούν» ή, γενικότερα, αν υπάρχουν άλλες θρησκευτικές παραδόσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν απολύτρωση πέρα από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Η συνδιάσκεψη έχει σκοπό να προσπελάσει με κριτικό πνεύμα και από μια ορθόδοξη σκοπιά, με έμφαση στην πατερική διδασκαλία, όλα τα κυρίαρχα «μοντέλα» θεολογίας των θρησκειών τα οποία συζητούν τη λύτρωση στο πλαίσιο των άλλων θρησκειών, όπως λ.χ. το μοντέλο του αποκλεισμού, το περιληπτικό, του πλουραλισμού, κ.ά., τις μετα-φιλελεύθερες κριτικές των μοντέλων αυτών, όπως και τη σύγχρονη στροφή προς τη «συγκριτική θεολογία», μακριά από τα αφηρημένα θέματα της σωτηριολογίας, προς μια προσεκτική μελέτη, από την πλευρά των χριστιανών θεολόγων, των κειμένων και των τελετουργιών των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων.

Μεταξύ των ομιλητών της συνδιάσκεψης είναι:
π. Andrew Louth, Ομ. Καθηγητής Πατερικών και Βυζαντινών Σπουδών Πανεπιστημίου Durham (Ηνωμένο Βασίλειο), Επίτιμος Εταίρος Θεολογικής Σχολής  Ελεύθερου Πανεπιστημίου Άμστερνταμ (Ολλανδία)
π. Εμμανουήλ Κλάψης, Καθηγητής Ελληνορθόδοξης Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης (ΗΠΑ)
Πέτρος Βασιλειάδης, Ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Paul Ladouceur, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής (Trinity College) Πανεπιστημίου Τορόντο) και Ινστιτούτου Ορθόδοξης Θεολογίας Μόντρεαλ (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Καναδάς)
Αγγελική Ζιάκα, Αν. Καθηγήτρια Θρησκειολογίας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Brandon Gallaher, Λέκτορας Συστηματικής και Συγκριτικής Θεολογίας Πανεπιστημίου Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο)
Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ. Θ., Διδάσκων στο ΕΑΠ, Αρχισυντάκτης περιοδικού Σύναξη
Νικόλαος Ασπρούλης, Δρ. Θ., Αναπληρωτής Διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Christine Mangala Frost, Διδάσκουσα και Ερευνητικός Εταίρος, Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών (Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο)
Julia Konstantinovsky, Διδάσκουσα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο)
Marko Vilotic, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Βελιγραδίου (Σερβία) και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Φιλοσοφίας και Θεολογίας (Trebinje, Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
π. Tikhon Vasilyev, Υποψ. Διδάκτωρ, Wolfson College Πανεπιστημίου Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η γλώσσα της συνδιάσκεψης είναι η αγγλική. Για συμμετοχή απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τη Γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών (τηλ. +3024210-93553, ή στο giannoutaki@acadimia.org, κα Βαλίλα Γιαννουτάκη).
Ακολουθεί το πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης
 
VOLOS ACADEMY FOR THEOLOGICAL STUDIES
AND
THE DEPARTMENT OF THEOLOGY AND RELIGION
OF EXETER UNIVERSITY
International Consultation:
Eastern Orthodoxy and Inter-Religious Encounter in a Secular Age
Thessalia Conference Center,
Melissatika, Volos, 15-17 September 2017


Programme

Friday, September 15, 2017
17.00-17.15: Registrations

First Session
Moderator:
Dr. Pantelis Kalaitzidis
Director, Volos Academy for Theological Studies

17.30-17.50: Opening-Greetings

17.50-18.10: Dr. Marko Vilotic, Assistant Professor, Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade (Serbia), and Member of the Steering Committee of the Center for Philosophy and Theology (Trebinje, Bosnia and Herzegovina)
Prolegomena for an Affirmative Orthodox Theology of Religions

18.10-18.30: Discussion
18.30-19.00: Coffee-break


Second Session
Moderator:
Dr. Athanasios N. Papathanasiou
Lecturer, Hellenic Open University, Editor in Chief of Synaxi

19.00-19.20: Dr. Petros Vassiliadis, Professor Emeritus, University of Thessaloniki (Greece)
Eastern Orthodoxy and Inter-Faith Dialogue in a Secular Age

19.20-19.40: Rev. Dr. Emmanuel Clapsis, Archbishop Iakovos Professor of Orthodox Theology, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Boston, USA)
The Dynamics of Inter-Religious Dialogue

19.40-20.15: Discussion
20.30: Dinner, Thessalia Conference Center

Saturday, September 16, 2017

Third Session
Moderator:
Dr. Angeliki Ziaka
Associate Professor, University of Thessaloniki

09.30-09.50: Dr. Brandon Gallaher, Lecturer of Systematic and Comparative Theology, Exeter University (UK)
Word, the Words and the Trinity: An Eastern Orthodox Theology of Religions

09.50-10.10: Dr. Julia Konstantinovsky, Tutor, School of Theology, Oxford University (UK)
Spiritual Fathers of the Church on how to relate to other religions: hatred of enemies, discussion or Christian love?

10.10-10.40: Discussion
10.40-11.00: Coffee-Break


Fourth Session
Moderator:
Dr. Marko Vilotic
Assistant Professor, Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade

11.00-11.20: Dr. Athanasios N. Papathanasiou, Lecturer, Hellenic Open University, Editor in Chief of Synaxi (Athens, Greece)
Comparative Theology and the Orthodox: An inquiry into the tension between faith and the religious other, differences and dichotomies

11.20-11.40: Rev. Dr. Andrew Louth, Professor Emeritus of Patristic and Byzantine Studies at Durham University (UK), Honorary Fellow, Faculty of Theology, Vrije Universiteit (Amsterdam, The Netherlands)
Philip Sherrard: An Orthodox Approach to Christianity and the World Religions

11.40-12.10: Discussion
12.10-15.00: Lunch – free time


Fifth Session
Moderator:
Dr. Petros Vassiliadis
Professor Emeritus, University of Thessaloniki

15.00-15.20: Dr. Nikolaos Asproulis, Deputy Director, Volos Academy for Theological Studies
World Ecclesiology: Towards an Orthodox Theology of Religions

15.20-15.40: Dr. Paul Ladouceur, Trinity College (University of Toronto), Montreal Institute of Orthodox Theology (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Canada) (Skype presentation)
Religious Diversity in Modern Orthodox Thought

15.40-16.00: Discussion
16.00-16.30: Coffee break

Sixth Session
Moderator:
Dr. Brandon Gallaher
Lecturer of Systematic and Comparative Theology, Exeter University (UK)

16.30-16.50: Dr. Angeliki Ziaka, Associate Professor, University of Thessaloniki (Greece)
Intereligious Dialogue in times of adversity: Christian and Muslim responsibility

16.50-17.10: Dr. Christine Mangala Frost, Lecturer and Research Associate, Institute for Orthodox Christian Studies (Cambridge, UK) (in absentia)
A Reflection on the Challenges and Problems of Interfaith Dialogue as exemplified by translations of The Lord's Prayer into Sanskrit

17.10-17.30: Rev. Tikhon Vasylev, PhD Candidate, Wolfson College, Oxford University (UK)
Christian Dialogue with Taoism in the works of St Nikolai Velimirovich and Father Alexander Men

17.30-18.15: Discussion
19.00: Dinner/ Local restaurant
 Free Evening


Sunday, September 17, 2017
7.30-10.30: Matins and Divine Liturgy
Departures

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή