Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας

7 & 8 Νοεμβρίου 2015, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα


Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» καλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση.


1. Στόχοι του Συνεδρίου:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε.

2. Ποιους αφορά:
- Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη
- Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
- Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
- Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν από Επιτροπή Κριτών (Μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών, σχετικών με τη θεματολογία του συνεδρίου).

4. Θεματολογία συνεδρίου:
Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων  και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 10 θεματικές ενότητες. Αναφέρονται στη συνέχεια.

Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2015
1η. Εκπαιδευτικά σενάρια, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διαδικασία
2η. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
3η. Εκπαιδευτικό λογισμικό
4η. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους
5η. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
6η. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
7η. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)
8η. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: Προβλήματα, θετικές επιδράσεις και προοπτικές
9η. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
10η. Δια Βίου Μάθηση


5. Επιζητούμενες εργασίες:
- Εισηγήσεις
- Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (e-Presentations)
- Σύντομες Ανακοινώσεις
- Καλές πρακτικές, Διδακτικά Σενάρια
- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού
- Αναρτημένες Ανακοινώσεις

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

Ως την 1η Μαΐου 2015: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.
7 & 8 Νοεμβρίου 2015 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio.edu.gr 

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@synedrio.edu.gr

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών

Πανελλήνιος διαγωνισμός εκπαιδευτικών: Πάρε μέρος!

life-skills-national-competition-for-teachers
Ο «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών» έχει ξεκινήσει για ακόμη μία χρονιά, με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς, ενώ φέτος διοργανώνεται από το British Council, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Life Skills, του οργανισμού.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής των μαθητών τους, κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα της Microsoft «Συνεργάτες στη Μάθηση», το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία με σκοπό την προώθηση της χρήσης τής τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να τιμήσει το έργο Ελλήνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι -με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών- έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Στόχος των μεθόδων αυτών είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής των μαθητών, απαραίτητων για την επιτυχία τους τον 21ο αιώνα.
Η Microsoft Ελλάς υποστηρίζει τον διαγωνισμό, προσφέροντας την παγκόσμια πλατφόρμα www.pil-network.com, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, ακολουθώντας απλά τις οδηγίες υποβολής της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού όπως τα Word, Excel, PowerPoint, MovieMaker, Producer και άλλα εργαλεία της Microsoft.
Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών θα αξιολογηθούν βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως είναι η προτεινόμενη βαθμολογία για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής, η χρήση τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, η εμπλοκή μαθητών με στόχο την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής, η διαθεματικότητα, καθώς και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στη μαθησιακή διδασκαλία.
Από τις συμμετοχές στον ελληνικό διαγωνισμό θα διακριθούν οι πέντε καλύτερες δράσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων θα προσκληθούν από το British Council, ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους στις 21 Μαρτίου 2015. Εκεί, θα ξεχωρίσουν οι τρεις πληρέστερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες θα δοθούν βραβεία τεχνολογίας, αλλά και αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές τους.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό λήγει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Χρήσιμες πληροφορίες και links:
- Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας: Κάντε κλικ εδώ.
– Ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό: Στείλτε e-mail εδώ.
– Ερωτήματα σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών: Στείλτε e-mail εδώ.
– Υπόδειγμα παρουσίαση συμμετοχής: Κάντε κλικ εδώ.
– Οδηγός εγγραφής στο PiL Network: Κάντε κλικ εδώ.
– Συγκεντρωτικό βοηθητικό υλικό: Κάντε κλικ εδώ.

Σεμινάριο εξειδίκευσης στα Ανοιχτά ΔεδομέναEγγραφές στο http://goo.gl/vqyzsE
Το ODI Athens της ΕΕΛ/ΛΑΚ πρόκειται να διεξάγει δωρεάν σεμινάριο εξειδίκευσης διάρκειας οχτώ(8) ωρών στα Ανοιχτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 και 12 Μαρτίου 2015 (4 – 8 μμ.) στο Innovathens.
Τα έξι (6) άτομα που θα επιλεχθούν για να συμμετέσχουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο, θα λάβουν βεβαίωση και εντάσσονται στο μητρώο των ερευνητών του ODI Athens. Το μητρώο αυτό έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ερευνητών σε έργα ανοιχτών δεδομένων που υλοποιούνται από τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.
Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 10 π.μ.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο στο https://odi.ellak.gr/?p=114

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η      Β Ι Β Λ Ι Ο ΥΤην Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων στο Δημαρχείο, θα γίνει η παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της Τατιάνας Αβέρωφ «Δέκα ζωές σε μία» που εκδόθηκε
πρόσφατα και έχει αποσπάσει πολλές ευνοϊκές κριτικές.
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων
και το Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΛΟΓΗ της Ανθούλας Αλεξανδρή.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θεόδωρος Νημάς, φιλόλογος- δρ ιστορίας, η Ευαγγελία Μπαντέκα-Τάση, φιλόλογος, και η Συγγραφέας.  Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Γιώργος Αλεξανδρής.
Η Τατιάνα Αβέρωφ, κόρη του γνωστού πολιτικού Ευάγγελου Αβέρωφ (Τρίκαλα 1908 – Αθήνα 1990), στάθηκε μακριά από την πολιτική ενασχόληση και εκφράζεται και δημιουργεί μέσα από τη λογοτεχνία και κυρίως με το μυθιστόρημα.
Έγραψε 5 βιβλία: Το «Ξέφωτο» (2000) για το οποίο βραβεύτηκε, το «Αύγουστος» (2002), το «Ανοιχτή γραμμή» (2005), το «Θράσος» (2009) και το τελευταίο της «Δέκα ζωές σε μία» (2014) στο οποίο παρουσιάζει με ευαίσθητη λογοτεχνική ματιά κι έναν απροσχημάτιστο λιτό λόγο την άγνωστη και μυθιστορηματική ζωή του πατέρα της.
Ψηλαφεί οικογενειακά κειμήλια και λευκώματα και  ιστοριογραφεί για κοινωνικές και πολιτικές αρχειοθετήσεις και εξελίξεις καλύπτοντας μια περίοδο από το 1908 μέχρι και τις αρχές του Εμφυλίου Πολέμου.
Οι βιβλιόφιλοι και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια καταξιωμένη συγγραφέα που με ιστορική ευρυμάθεια και ανθρώπινη ευαισθησία μας δίνει ένα υπέροχο βιβλίο για ένα ταξίδι αποκαλύψεων σε πραγματικότητες και  επινοήσεις.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή