Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς
10-12 Μαΐου 2013


Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.

Απευθύνεται σε
  • Στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
  • Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση
  • Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που ενσωματώνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα για την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://ask4research.info/etpe2013/ 

                                     Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ
                 Τα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ
Abstract:
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτελεί σημαντική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδιώκοντας τη διακρίβωση της επίτευξης προσδιορισμένων παιδευτικών στόχων καθώς και την ενίσχυση της ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου. Ο κλασικός τρόπος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλητικά ενδιαφέρουσες σημερινές ανάγκες, οφείλει να εμπλουτιστεί με νέες μορφές, που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς αυτή. Χάρη στην ευρύτατη διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου, των εφαρμογών και των εργαλείων του, είναι δυνατή η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός διαφορετικού τρόπου εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ώστε ο αναστοχασμός της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας να γίνεται στους μαθητές με τρόπο απλό και κατανοητό, αλλά ταυτόχρονα «μιλώντας» στη γλώσσα της ψηφιακής εποχής. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διαφορετικής τεχνικής αξιολόγησης των μαθητών μέσα από τη χρήση των τεχνικών ψηφιακής μάθησης της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Π.Σ.Δ. Για το λόγο αυτό, αξιοποιήθηκε ο μαθητικός Η/Υ, που δόθηκε στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου το 2008. Στόχος ήταν να δείξει ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση ΤΠΕ μπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη και έκφραση ιδεών, κριτική επεξεργασία της γνώσης, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου.

Ολόκληρο το άρθρο  μπορείτε να το διαβάσετε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου που βρίσκεται εδώ

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή