Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

«Παιδαγωγικό Yπόβαθρο των Ψηφιακών Πόρων Εμπλουτισμού των Ηλεκτρονικών Σχολικών Βιβλίων των Θρησκευτικών»

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
  "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" 
  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
   Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Παρουσίαση της εισήγησης με θέμα:
«Παιδαγωγικό Yπόβαθρο των Ψηφιακών Πόρων  Εμπλουτισμού των Ηλεκτρονικών Σχολικών  Βιβλίων των Θρησκευτικών»
Β. Μητροπούλου1


, Ι. Κομνηνού2 
, Ν. Αργυρόπουλος3
1 Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, mitro@theo.auth.gr
2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, kilm@otenet.gr,
3
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, nickargiropoulos@gmail.com

Περίληψη
Ο ψηφιακός εμπλουτισμός των βιβλίων των Θρησκευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου. Κατά την ανάπτυξη του υλικού δόθηκε έμφαση στην παιδαγωγική αξία του ώστε να υποστηρίζει: ευέλικτους τρόπους παρουσίασης/αναπαράστασης, ευελιξία στην ενίσχυση και ανατροφοδότηση και ευέλικτες προσεγγίσεις για δέσμευση στη μαθησιακή διαδικασία. Οι πόροι εμπλουτισμού παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και διαβαθμισμένη διαδραστικότητα και περιλαμβάνουν: εισαγωγικές παρουσιάσεις με συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων του μαθήματος, δραστηριότητες με διάφορες εφαρμογές διαδραστικού  τύπου, χάρτες, συλλογές φωτογραφιών, βίντεο, σύνδεση με Βικιπαίδεια,/ηλεκτρονικό λεξικό, ασκήσεις διαφόρων τύπων. Για τη δημιουργία πόρων χρησιμοποιήθηκαν ανοικτά - ελεύθερα λογισμικά και εργαλεία συγγραφής και, όπου οι ανάγκες απαιτούσαν, εμπορικά λογισμικά .

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2013, στο πανεπιστήμιο Πειραιά, η επ. Καθηγήτρια κα Bασιλική Μητροπούλου, Υπεύθυνη του Έργου Εμπλουτισμού των ψηφιακών βιβλίων Θρησκευτικών, μαζί με τους συνεργάτες της, παρουσίασε το παραπάνω θέμα, αποσπώντας την επιδοκιμασία των παρευρισκομένων ακροατών, για την άρτια οργάνωση, συνεργασία και αποτελεσματικότητα της ομάδας ψηφιακού εμπλουτισμού για τα βιβλία των Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Δείτε την εισήγηση της κας Μητροπούλου σε PDF 
Δείτε την παρουσίαση της κας Μητροπούλου σε  video & ppt.

Η κα Βασιλική Μητροπούλου με τους συνεργάτες της στο έργο του ψηφιακού εμπλουτισμού των βιβλίων Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, Αλέξανδρο Γκίκα, Ιωάννα Κομνηνού και Ν. Αργυρόπουλο

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή