Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Monitoring eTwinning Maturity Model


Η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning  οργανώνει το επόμενο διάστημα  τη δραστηριότητα «Monitoring eTwinning Maturity Model». Η δραστηριότητα αυτή επιχειρεί να κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο των eTwinning έργων στην πρακτική των εκπαιδευτικών. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αυτο-αξιολογήσουν την πρακτική τους στο eTwinning σε σχέση με τέσσερις ικανότητες (παιδαγωγική επάρκεια, συνεργατική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, και ικανότητα μάθησης μέσω σχεδίων εργασίας), και να παρατηρήσει τις αλλαγές που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου.
Από κάθε χώρα θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο 2 εκπαιδευτικοί που θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
·         Έχουν ξεκινήσει  το  ΠΡΩΤΟ τους έργο eTwinning τον Οκτώβριο / Νοέμβριο, 2014, δεν αφορά τα National έργα
·         Έχουν πολύ καλό επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας
·         Δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή μέχρι την ολοκλήρωσή της
H δραστηριότητα θα έχει διάρκεια 6 μηνών. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα λάβουν μέρος σε :
1.       3 webinars:
·         Εναρκτήριο: 12 Νοεμβρίου (TBC)
·         Ενδιάμεσο: Φεβρουάριος 2015
·         Τελικό: Απρίλιος/Μαίος 2015
2.       Ένα TwinSpace στο οποίο θα ανταλλάξουν ιδέες πάνω στο θέμα και θα ανεβάσουν κάποιο υλικό


Στο τέλος, θα λάβουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής με τον αριθμό των ωρών που αφιέρωσαν και  πιθανόν θα δημιουργηθούν κάποια βίντεο με συνεντεύξεις και άλλες μορφές προβολής της συμμετοχής τους.
Αν σας ενδιαφέρει σοβαρά να συμμετέχετε σε αυτή την δραστηριότητα και να δεσμευτείτε ότι θα την ολοκληρώσετε, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας σε αυτή την φόρμα: http://bit.ly/1vChL56  μέχρι τη Τρίτη 11 Νοεμβρίου.  Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κλήρωση και θα ενημερωθείτε με mail. Tα ονόματα των 2 εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν θα ανακοινωθούν και στη σελίδα μας www.etwinning.gr  

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή