Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

NEO BANNER sm1
button
Σάββατο 15:30 - 17:30
 3η Συνεδρία-Αίθουσα 1
 Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ01. 
                                    Προεδρείο: Νικόλαος Παύλου, Αλεξία ΣταυριανουδάκηΔιδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μικτή Μάθηση και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης.


Αλέξανδρος Γκίκας1, Παπαγεωργίου Ευμορφία2
1Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ., MSc Ε.Α.Π.

2Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Α.Π.ΚΥ.


                                                                     

Περίληψη

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση δε συνδέεται μόνο με την τεχνική φύση τους, αλλά κυρίως με την  εκπαιδευτική και διδακτική τους χρήση. Η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να ενσωματώνει τις ήδη εφαρμόζουσες διδακτικές μεθόδους, πρακτικές και δραστηριότητες που προβλέπονται με βάση τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ. Οι εφαρμογές του Διαδικτύου και οι τεχνολογίες του Web2.0 (blogs, wikis, e-Learning κλπ),  οφείλουν να θεωρούνται ως προσπάθεια συμπλήρωσης των παραδοσιακών  εκπαιδευτικών μεθόδων, ώστε να αποτελούν μέρος της στρατηγικής της μικτής μάθησης (Blended-Learning). Στόχος, είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στη διδακτική  αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μέσα από τη δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, όπως τα Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης (ΔΠΜ) που μπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν, συνοπτικά, τεχνικές, μοντέλα και Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης, που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τη στρατηγική της μικτής μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Μικτή Μάθηση, ΔΠΜ, Web2.0, e-Learning


Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή