Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Η διαχείριση συγκρούσεων και περιστατικών ενδοσχολικής βίας - Εκπαιδευτική Ημερίδα

Λογότυπο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτική ημερίδα
Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Mindset, ενός έργου για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και των διακρίσεων, οργανώνει ημερίδα με τίτλο:
«Η διαχείριση συγκρούσεων και περιστατικών ενδοσχολικής βίας: καλές πρακτικές, προτάσεις πρόληψης και διαχείρισης των φαινομένων μέσα από παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικά θεατρικά δρώμενα»
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου του 2016, 10.00- 17.00, στα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή στην Παλλήνη και θα πραγματευτεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την ενδοσχολική βία, εστιάζοντας στα ακόλουθα:
§  Αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο με τη δημιουργική συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (εκπαιδευτικοί, μαθητές, οικογένεια), αναδεικνύοντας ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
§  Παρουσίαση εύκολα εφαρμόσιμων βημάτων για την εδραίωση ενός γόνιμου διαλόγου σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, την άμβλυνση ή /και επίλυση φαινομένων βίας και την αποδοχή της διαφορετικότητας
§  Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους εκπαιδευτικούς, την καλλιέργεια της μη βίαιης επικοινωνίας και την εφαρμογή της στη σχολική διαμεσολάβηση
§  Παρουσίαση ενός διαδραστικού θεατρικού δρώμενου για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού από το Θέατρο Τόπος Αλλού, μια παράσταση ειδικά προσαρμοσμένη για κοινό εκπαιδευτικών και γονέων
Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στοχεύει να στηρίξει ενεργά τη διαχείριση της διαφορετικότητας μέσα σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης, εξοπλίζοντας τους μετέχοντες με τα κατάλληλα εργαλεία για την πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση των φαινομένων εκφοβισμού.
 
Γλώσσα της ημερίδας είναι τα Ελληνικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, η προεγγραφή όμως, ειδικά στα βιωματικά σεμινάρια, είναι απαραίτητη για οργανωτικούς λόγους.
Σε όλους τους μετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Πληροφορίες: Άννα Ζωάκου, azoakou@ea.gr, 2130070547
Εγγραφές ηλεκτρονικά στο http://goo.gl/forms/eVcojyvjDg
 
Ακολουθεί και επισυνάπτεται το πρόγραμμα
Εκπαιδευτική Ημερίδα
«Η διαχείριση συγκρούσεων και περιστατικών ενδοσχολικής βίας: καλές πρακτικές, προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων μέσα από παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικά θεατρικά δρώμενα»
Πρόγραμμα ημερίδας, Σάββατο 4 Ιουνίου 2016, 10.00- 17.00, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή
9.30- 10.00: προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
10.00- 10.10: Καλωσόρισμα & παρουσίαση της ημερίδας του έργου @MINDSET, Δρ. Άννα Ζωάκου, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή.
10.10- 10.30: Κοινωνικές Ιστορίες. Μια μέθοδος πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
10.30- 10.50:  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον: η εμπειρία από το ευρωπαϊκό έργο @MINDSET, Δρ. Bobbie Fletcher, Πανεπιστήμιο του Staffordshire.
10.50- 11.10: Διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων: πρακτικές οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και τις συνθήκες ανάπτυξης ενός ουσιαστικού διαλόγου, Karin Kronika, BEST, φορέας επαγγελματικής και δια βίου κατάρτισης.
11.10- 11.30: Η διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον: καλές πρακτικές και παιδαγωγικά εργαλεία, Caterina Miele, Πανεπιστήμιο της Νάπολη.
11.30- 11.50: Ξεπερνώντας τα όρια της φτώχιας: δράση μέσα από την εφαρμογή συμμετοχικών μεθόδων, Καθ. Κατερίνα Πλακίτση, Αθηνά Κορνελάκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
11.50- 12.00: Διάλλειμα
12.00- 13.30: Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια:
1.      Δραστηριότητες και παιχνίδια Μη-βίαιης Επικοινωνίας: εφαρμογές στη σχολική τάξη και τη σχολική διαμεσολάβηση, Νίκος Κυπριωτάκης, Καθηγητής Φυσικής & Παύλος Ζαρογιάννης, Ψυχοθεραπευτής, Επόπτης, Εκπαιδευτής, Προσωποκεντρική & Focusing- Βιωµατική Συµβουλευτική, Eλληνικό Κέντρο Focusing.
 
Στο εργαστήριο αυτό, μέσα από σύντομες δραστηριότητες και παιχνίδια, οι μετέχοντες θα έρθουν επαφή (εισαγωγικά) με τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της ενσυναισθητικής /διευκολυντικής επικοινωνίας, κατά το πρότυπο της Μη-βίαιης Επικοινωνίας (Nonviolent Communication ή NVC) του Marshal Rosenberg. Οι δραστηριότητες αυτές αλλά και όσες άλλες προταθούν, ή εκείνες στις οποίες θα γίνει σύντομη αναφορά, θα μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς και να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο διαμεσολάβησης, πχ. για τον σχολικό εκφοβισμό, για την εκπαίδευση ομηλίκων διαμεσολαβητών κλπ., αλλά και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για μια περαιτέρω εμβάθυνση στο NVC, κάτι το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πολύ διευκολυντικό για το έργο των δασκάλων/καθηγητών μέσα στη σχολική τάξη και το σχολικό σύστημα γενικότερα, ή ακόμα και για τη διευκόλυνση των σχέσεων και της επικοινωνίας εντός πχ. της οικογένειας ή του εργασιακού περιβάλλοντος. Θα γίνει επίσης σύντομη αναφορά στη διαδικασία του Focusing, μια διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς στο να αναγνωρίσουν και να «ακούσουν» μέσα τους, πχ. τα δύσκολα «κομμάτια» τους, όπως πχ. δύσκολα, ακόμα ασαφή, αισθήματα και βιωμένα νοήματα, ανάγκες και συναισθήματα, τα οποία συνήθως δεν αναγνωρίζουν ή στα οποία συνήθως «δεν δίνουν φωνή» κλπ. Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικού (δασκάλους/ καθηγητές) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, σε γονείς, αλλά και σε όλους όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν το NVC και το Focusing και να διερευνήσουν τη δυνατότητα ένταξής του στην εργασία τους και την καθημερινή ζωή τους.
 
2.      Διδάσκοντας εκπαιδευτικές αξίες, Cliff Parry, Ακαδημαϊκός Διευθυντής, Βρετανικό Συμβούλιο.
 
Όταν διδάσκουμε μία γλώσσα, διδάσκουμε παράλληλα και κάποιες αξίες: συμπεριφορές απέναντι σε κοινωνικά και παγκόσμια θέματα, αλλά επίσης υπονοείται και η στάση μας απέναντι σε πανανθρώπινες αξίες, όπως η αγάπη, η ειρήνη, η συνεργασία, η αλήθεια, το θάρρος, η συμπόνια, ο σεβασμός για άλλες κουλτούρες. Η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, μπορεί επίσης να συντελέσει στην προώθηση της παγκόσμιας κατανόησης και του σεβασμού. Σε αυτό το εργαστήριο, παρουσιάζονται πρακτικοί τρόποι για την παροχή κινήτρων στους μαθητές να μάθουν μια γλώσσα και, ταυτόχρονα, να ευαισθητοποιηθούν για τη διεθνή πραγματικότητα.
 
3.      Πώς μπορεί  το Focusing να βοηθήσει  στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, Μαρίκα Ρέλλου, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Προσωποκεντρικής & Focusing-βιωματικής Προσέγγισης, Eλληνικό Κέντρο Focusing. 
 
Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς που καλούνται μέσα από το έργο τους να διευκολύνουν τα παιδιά, που υφίστανται ή/ και δέχονται σχολικό εκφοβισμό, μέσα από τη ματιά της Focusing βιωματικής προσέγγισης. Το κεντρικό ερώτημα που θα απασχολήσει είναι, πώς μπορούν τα παιδιά να ακουσθούν με έναν διαφορετικό τρόπο, που θα επιτρέψει να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους, μετά από ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Ποιά μπορεί να είναι η στάση του εκπαιδευτικού ή του γονέα, όταν συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και πώς μπορεί να φροντίσει το παιδί μέσα από τη Focusing στάση. Θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήρι ρόλων, όπου  εκπαιδευτικοί  και γονείς θα γίνουν παιδιά και θα βιώσουν τον κόσμο του θύματος ή του θύτη, που στόχο έχει να εμπλουτίσει την πρακτική τους, παίρνοντας μια γεύση από την εφαρμογή του Focusing & Παιδιά.
 
4.      Βιωματικό σεμινάριο για την ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού και βίας στο σχολείο, Παναγιώτα Δραγατογιάννη Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, M.Ed., Νατάσα Μιχαηλίδου, Θεατρολόγος.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η γνωριμία με βιωματικές μεθόδους και τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν κάποια στιγμή στο σχολείο τους και στο μάθημά τους ένα σχέδιο εργασίας με στόχο την αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, οδηγώντας σταδιακά στη μείωση των κρουσμάτων. Η βασική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η βιωματική μάθηση μέσα από τις παρακάτω τεχνικές: α. Κύκλος Συζήτησης, β. Διεργασίες σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και ολομέλεια, γ. Δραματοποίηση, Τεχνικές θεάτρου. Απώτερος στόχος αποτελεί η ανάπτυξη μιας διαφορετικής, ολιστικής προσέγγισης της μάθησης με χαρακτηριστικά την κριτική σκέψη, την έρευνα, την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δράσης.
13.30- 14.15: Γεύμα
14.15- 14.35: Πρακτικές και προσεγγίσεις για την πρόληψη και διαχείριση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας, Ελένη Δημητριάδη, Βασιλική Ζαγαρέλου, Χρύσα Παπαχρήστου, Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή.
14.35- 14.55: Η διαχείριση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και διακρίσεων στο σχολείο, Ayşe Çiftçioğlu Kat & Rezzan Balcilar, Τομέας Εκπαιδευτικών θεμάτων, Διοικητική Περιφέρεια Cukurova, Άδανα.
14.55- 15.15: Η συναισθηματική εκπαίδευση ως εργαλείο πρόληψης των φαινομένων ενδοσχολικής βίας: παρουσίαση δραστηριοτήτων και εμπειριών από μαθητές 3- 15 ετών, Rut Gregori, σχολείο Portal Nou, Ίμπιζα.
15.15- 15.30 Διάλλειμα
15.30- 16.30: Θεατρική Παράσταση από το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ: Γιάννης “Χ”=xenos: μία διαδραστική παράσταση για τη μάστιγα του σχολικού εκφοβισμού, ειδικά προσαρμοσμένη για κοινό εκπαιδευτικών και γονέων. Το θεατρικό κείμενο αποτελεί προϊόν συνεργασίας δύο θεάτρων, του ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ και του Taastrup teater της Κοπεγχάγη. Κείμενο-σκηνοθεσία: Νίκος Καμτσής.
16.30- 17.00: Κλείσιμο ημερίδας και διανομή βεβαιώσεων παρακολούθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή