Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

2ο Διεθνές Συνέδριο: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»


Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο: http://thraki.inpatra.gr/ .
Ακολούθως παρατίθενται οι κεντρικές ομιλίες και ο ενδεικτικός κατάλογος υποβληθέντων ανακοινώσεων.

Κεντρικές Ομιλίες

1.                    Ομιλία και βιβλιοπαρουσίαση με θέμα: Διά βίου Μάθηση. Ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση.

Κεδράκα Αικατερίνη
               Επίκουρος Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
2.                    Ομιλία με θέμα:   Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

           Γεωργογιάννης Παντελής
              τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

3.                    Ομιλία με θέμα: Η αξιολόγηση των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

         Δροσινού-Κορέα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


4.                    Ομιλία με θέμα: Διδακτικό υλικό και στρατηγικές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε μη φυσικούς ομιλητές
Γεωργογιάννης Παντελής
τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Κατάλογος Ενδεικτικών Ανακοινώσεων
v    Η Ενεργός και Κριτική Μάθηση στη Διδασκαλία της Βιοηθικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
v    Στάσεις των παιδιών για τη φύση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα
v    Συγκριτική μελέτη για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιφερειακή ενότητα Έβρου
v    Αγωγή Υγείας και Οικιακή Οικονομία
v    Δίαιτα πλούσια σε  βασικά λιπαρά οξέα. Ο ρόλος τους στη ρύθμιση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού και η ευεργετική  επίδραση των μεταβολιτών τους στην πρόληψη  και θεραπεία
v    Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή κατά ICD 10: Τι μπορεί να κάνει ο φιλόλογος στην κατ’ οίκον διδασκαλία;
v    Οι Τέχνες ως μέσο ενίσχυσης του διαπολιτισμικού τρόπου σκέψης των μαθητών
v    Αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών γυμνασίου
v    Αξιολόγηση των αισθημάτων  μαθητών και μαθητριών γυμνασίου για τον  ομαδικό τρόπο εργασίας
v    Διδακτική Πρόταση Αξιοποίησης της Διαθεματικής, Ομαδοσυνεργατικής και Ενσυναισθητικής Μάθησης στην Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: «Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων»
v    Αναγωγή της πραγματείας της Τέχνης του Πολέμου του Σουν Τσου, του θεμέλιου λίθου του σύγχρονου μάνατζμεντ, στην εφαρμογή του μοντέλου αριστείας EFQM στην Εκπαίδευση
v    Η επιθετικότητα ως αποτέλεσμα της ματαίωσης. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της
v    Η κοινωνική θέση και ο ρόλος της γυναίκας
v    Η υποστήριξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητή με νοητική αναπηρία με έμφαση την κατανόηση της σεξουαλικότητας
v    Κοινωνική ένταξη αναπήρων ατόμων με σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες στην τοπική κοινωνία
v    Ο ρόλος του προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης στη διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας
v    Περιγραφή του πλαισίου: Αιολική Ενέργεια & Ανεμογεννήτριες
v    Χορευτικές δραστηριότητες αναψυχής και κοινωνικές δεξιότητες
v    Μια νέα πρόταση για την αξιολόγηση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
v    Από την «Αξιολόγηση της Μάθησης» στην «Αξιολόγηση ως Μάθηση»: Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική πράξη
v    Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας - στάσεις & συμπεριφορές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
v    Εμπλουτίζοντας και επεκτείνοντας μαθησιοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Ιατρική Εκπαίδευση: Διεύρυνση της χρήσης εικονικών ασθενών, με βιωματικά ψηφιακά μέσα, για Λήψη Αποφάσεων και αποφυγή Ιατρικών Λαθών στην προπτυχιακή και δια βίου Ιατρική Εκπαίδευση
v    Διερεύνηση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές Λυκείου του Βόρειου Έβρου
v    Δείκτες βιοφυλοψυχικών διαφορών. Ερευνητικό πρόγραμμα της διεπιστημονικής Ομάδας «εκ των υστέρων» Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας: «Tο φύλο ως ερώτημα» του Κωνσταντίνου Β. Δημουλά
v    Στάσεις και κίνητρα μαθητών γυμνασίου για την ανακύκλωση
v    H γνώση του βιοψυχολογικού υπόβαθρου του παιδιού, ως προϋπόθεση, για την μάθησή του
v    Η διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε επιμορφωτικά προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης
v    Καταργήσεις - συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων
v    Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού υπό το πρίσμα της οργανωσιακής δικαιοσύνης στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
v    Προφυλάξεις από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες
v    Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
v    Αξιολογώντας εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές: Αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών τυπικών τάξεων και εκπαιδευτικών τάξεων Ζ.Ε.Π., αναφορικά με τα προγράμματα Ζ.Ε.Π. σε σχολεία της Θράκης με μικτό μαθητικό πληθυσμό
v    Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο
v    Προβλήματα λόγου-ομιλίας: εκλεκτική αλαλία
v    Αναλυτικά προγράμματα και διδακτική διαλέκτων. Η περίπτωση της Ποντιακής
v    Μορφές και είδη ηγεσίας στην εκπαίδευση: μία μελέτη περίπτωσης
v    Διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον: τάξη και αταξία στο σχολείο", στην ενότητα που αφορά την Παιδοψυχιατρική ( όχι Παιδοψυχολογία)
v    Τα ναρκωτικά στο σχολείο. Μια μελέτη περίπτωσης
v    Μαθητική εγκυμοσύνη. Μια μελέτη περίπτωσης
v    Επιληπτική κρίση στο σχολείο. Μια μελέτη περίπτωσης
v    Ο ρόλος του προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης στη διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας
v    Σχολικός εκφοβισμός μαθητών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες
v    Η μεθοδολογία και ο παιδαγωγικός ρόλος της αξιολόγησης των μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης: Προτάσεις αξιολογικής εκτίμησης της εκμάθησης του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
v    Διδακτικό Σενάριο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα: «Η Ενέργεια στην εποχή μας – Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας»
v    Διδακτικό σενάριο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα: «Το νερό»
v    Αρχέτυπο «Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
v    Η σχέση ανάμεσα στη σχολική επίδοση, την κοινωνική προέλευση και την πολιτισμική ετερότητα

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή