Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα - Μεγάλη Δευτέρα

Ο Πάγκαλος Ιωσήφ και η ξηρανθείσα συκή
Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία προβάλλει δύο γεγονότα: τη ζωή του πάγκαλου (τού ωραίου τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή) Ιωσήφ και το περιστατικό της άκαρπης συκής που ξέρανε ο Κύριος

Η ιστορία της άκαρπης συκής: "Πρωῒας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε· καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἂρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε" (Μτθ. 21. 19-22). Η ευαγγελική διήγηση αναφέρεται στους ανθρώπους εκείνους που, αν και τηρούν τους τύπους, τις τυπικές υποχρεώσεις στερούνται πνευματικών αρετών.


Η ιστορία του Ιωσήφ: Ο Ιωσήφ, γιος του Ιακώβ, έπεσε θύμα της ζήλιας των αδελφών του, οι οποίοι τον πούλησαν ως δούλο σε Ισμαηλίτες εμπόρους. Ο Ιωσήφ βρέθηκε στη δούλεψη ενός αξιωματούχου του Φαραώ, του Πετεφρή, στην Αίγυπτο. Εκεί έδειξε μεγάλη εξυπηρετικότητα και αυτοθυσία, ώστε να ευλογηθεί εκείνο το σπιτικό από το Θεό. Όμως επέδειξε και την αρετή της αποφυγής των πειρασμών, καταφεύγοντας στην προσευχή. Κατηγορήθηκε τότε και φυλακίστηκε άδικα. Η εξήγηση των ονείρων του Φαραώ (7 αγελάδες και 7 στάχυα) του έδωσε επάξια τη θέση του Αντιβασιλιά της Αιγύπτου. Διαχειρίστηκε με σύνεση την κρίση της σιτοδείας που αντιμετώπισε. Η ανεξικακία του φάνηκε όταν συγχώρησε τα αδέλφια του για το κακό πού του έκαναν. Η ιστορία του Ιωσήφ τονίζει την σημασία της προσωπικής ηθικής που οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε, όπως κι αυτός. Οπλισμένος με το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, την πίστη, αντιμετώπισε με θαυμαστή εγκράτεια και αντοχή τις δυσκολίες
Όμως, ο Ιωσήφ προεικονίζει και προ τυπώνει τον Κύριο Χριστό μας. Όπως ο Ιωσήφ έτσι κι ο Κύριος φθονήθηκε από τους συμπατριώτες του, πουλήθηκε από τον μαθητή του, βασανίστηκε και σταυρώθηκε.

Το μήνυμα της Μεγάλης Δευτέρας είναι να συγχωρούμε ακόμη και αυτούς που μας έκαναν κακό και να έχουμε αδιάκοπη επικοινωνία και εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως και ο Ιωσήφ. Επίσης η Εκκλησία, φέρνοντας το παράδειγμα της συκιάς, θέλει να μας προτρέψει σε πνευματικούς αγώνες για την απόκτηση αρετών.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή