Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στις 25, 26 και 27 Ιουνίου 2009 θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2ο Συνέδριο του Δήμου Αθηναίων «Η Ελλάδα στον Κόσμο: Βυζαντινές Σπουδές». Είναι το δεύτερο ενός Κύκλου Συνεδρίων με τον γενικό τίτλο «Η Ελλάδα στον Κόσμο».

Στόχος αυτού του Κύκλου Συνεδρίων - που διοργανώνεται με τη συνεργασία του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής - είναι η προβολή και η πλαισίωση του επιστημονικού έργου που γίνεται ανά τον κόσμο για την Ελλάδα, η δικτύωση των αντίστοιχων επιστημόνων - Ελλήνων και μη - μεταξύ τους και η εκπόνηση ενός τριετούς προγράμματος δράσης που να αφορά τον εκάστοτε τομέα σπουδών που θα είναι και το αντικείμενο του συνεδρίου. Οι στόχοι και το πρόγραμμα δράσης που θα προκύπτουν από κάθε συνέδριο θα αξιολογούνται ανά τριετία ούτως ώστε να εξετάζεται η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την κατεύθυνση που θα έχει προκύψει από το συνέδριο.

Το Συνέδριο του Δήμου Αθηναίων για τις Βυζαντινές Σπουδές έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της κατάστασης της επιστήμης σήμερα, την πορεία της, τα προβλήματα - επιστημολογικά και με την ευρεία έννοια πολιτικά - που ανακύπτουν, και αναζητά λύσεις και δράσεις που θεωρούνται απαραίτητες από τους ειδικούς επιστήμονες για τη βελτίωση του συγκεκριμένου τομέα σπουδών ανά τον κόσμο.

Το συνέδριο αποβλέπει επίσης στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των ερευνητικών Κέντρων και των ειδικών επιστημόνων με την ελληνική Πολιτεία ως προς τους στόχους και τις δράσεις που θα βελτίωναν τις Βυζαντινές Σπουδές ανά τον κόσμο.

Διαβάστε το πρόγραμμα

Πρόναος, Τ. 320, 22 Ιουνίου 2009

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή