Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Sch.I.P: Μια διασχολική συνεργασία οδηγός για τη μετάβαση σε ένα εναλλακτικό, δημοκρατικό Σχολείο.

  Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009, στις 14.20, θα παρουσιάσουμε  (Αλέξανδρος Γκίκας, Μαριάννα Βιβίτσου, Δημήτρης Κονετάς και Βασίλης Κωτούλας) το Sch.I.P, μια διασχολική συνεργασία, οδηγό για τη μετάβαση προς ένα εναλλακτικό, δημοκρατικό Σχολείο, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο  ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.

Περίληψη

Οι κώδικες επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των νέων έχουν πλέον υποστεί σαρωτικές αλλαγές. Αφετηρία και μέσο πλέον είναι το Διαδίκτυο. Το social networking (η κοινωνική δικτύωση), θεωρείται ένα ευρύ πεδίο έκφρασης, διαλόγου και συνεργασίας. Η διασχολική συνεργασία τριών επαρχιακών σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Sch.I.P (ακρώνυμο από τα αρχικά των λέξεων Schimatari-Ioannina-Proastio), προσπάθησε να εισάγει στη σχολική πραγματικότητα ένα από τα συνεργατικά περιβάλλοντα του Web 2.0 (Wiki), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα, στην ενθάρρυνση, στην αυτορρύθμιση, στην έννοια της δομικής ισότητας, στην κατανόηση του «ανήκειν» σε μια ευρύτερη κοινότητα, στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και στην ενίσχυση της μαθητικής αυτοεκτίμησης. Οι μαθητές των σχολείων, αποτύπωσαν στο Wiki http://schip.wik.is και στις θεματικές ενότητες που δημιούργησαν, τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους, αναπτύσσοντας νοητικά σχήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την εξουσία, την αξιοπρέπεια και την προσωπική τους αξία. Έτσι, μαθαίνουν να είναι «κριτικοί αναγνώστες» της πραγματικότητας, να διαμορφώνουν άποψη και να την εκφράζουν ελεύθερα, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς. Όλα αυτά χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική διαδρομή προς ένα σχολείο πραγματικά δημοκρατικό, που μπορεί να «μιλάει» στους μαθητές με τη γλώσσα που αυτοί χρησιμοποιούν και καταλαβαίνουν, χρησιμοποιώντας τη συνεργατική μάθηση, μέσα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης και οικοδόμησης περιεχομένου.

Λέξεις – Κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, κοινωνική δικτύωση, κοινωνικός ιστός (Web 2.0), διαδικτυακό συνεργατικό περιβάλλον (wiki), δημοκρατικό σχολείο.

image

Ετικέτες Technorati:

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή