Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Το 30ο Εαρινό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας

Το 30ο Εαρινό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας θα γίνει στην Αθήνα από 14 έως 16 Μαΐου 2010, έχει επετειακό χαρακτήρα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη.

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15΄ λεπτά της ώρας. Τα θέματα των ανακοινώσεων πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας. Αποκλείεται η περίπτωση συμμετοχής με δύο ανακοινώσεις, ακόμη και αν η μία από αυτές είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή.

Το ειδικό επιστημονικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει το 30ο Συμπόσιο της ΧΑΕ κατά τη μία από τις τρεις ημέρες της διάρκειάς του είναι: «Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο».

Tο ειδικό θέμα του 30ου Συμποσίου έχει στόχο να καλύψει το εύρος των δραστηριοτήτων των ζωγράφων κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, με στοιχεία που προέρχονται από τα έργα τέχνης και τις πηγές. Ενδεικτικοί άξονες προβληματισμού είναι: τα καλλιτεχνικά ιδιώματα, το εικονογραφικό θεματολόγιο, οι μέθοδοι εργασίας των εργαστηρίων, η τεχνική κατάρτιση, η κινητικότητα και οι λόγοι μετακίνησης των ζωγράφων, οι τρόποι και η σημασία των υπογραφών τους στα έργα τέχνης, οι συμβάσεις μαθητείας, οι συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και η οργάνωσή τους σε συντεχνίες.

Η επιστημονική – οργανωτική επιτροπή του 30ου Συμποσίου αποτελείται από την πρόεδρο κ. Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, το γενικό γραμματέα κ. Δημήτριο Κωνστάντιο, την κ. Μαρία Παναγιωτίδη, τον κ. Τίτο Παπαμαστοράκη και τον κ. Ευθύμιο Τσιγαρίδα.

Εκτός από τις γενικές εισηγήσεις τις οποίες θα αναθέσει η οργανωτική επιτροπή σε συναδέλφους με σχετική εξειδίκευση, θα γίνουν την ίδια ημέρα και οι συναφείς ανακοινώσεις διάρκειας 15΄ λεπτών της ώρας.

Προβλέπεται η έγκαιρη δημοσίευση συνοπτικών περιλήψεων των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων. Όπως και στα προηγούμενα Συμπόσια, η δημοσίευση αυτή έχει το χαρακτήρα της πρώτης παρουσίασης με σκοπό την ενημέρωση.

Μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν και τις δακτυλόγραφες περιλήψεις των ανακοινώσεών τους χωρίς υποσημειώσεις, στις οποίες μπορεί να ενταχθούν μόνον μικρά γραμμικά σχέδια. Το όνομα του ομιλητή και ο τίτλος της ανακοίνωσης θα προηγούνται με κεφαλαία γράμματα. Τα κείμενα των περιλήψεων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λιγότερες από 250 λέξεις και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από 550 λέξεις. Στις περιπτώσεις που εντάσσονται 1 ή 2 μικρά γραμμικά σχέδια, τότε τα κείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν αντίστοιχα τις 450 ή τις 300 λέξεις. Προτεινόμενη γραμματοσειρά: Times New Roman.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με τις περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν σε μεγάλο φάκελο (χωρίς ενδιάμεσο δίπλωμα), και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή CD) με χρήση Microsoft word στη διεύθυνση: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα 106 75, με την ένδειξη: προς την Γραμματεία του Συμποσίου της ΧΑΕ (αρμόδια κ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα τηλεφ. 210 7231570, 7211027 ή με e-mail στη διεύθυνση chae1884@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής και περιλήψεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής στο εαρινό Συμπόσιο της ΧΑΕ, το Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στους ενδιαφερόμενους, κυρίως σε όσους σκοπεύουν να παρουσιάσουν εργασίες που αφορούν σε ανασκαφές, αναστηλωτικά έργα και συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων, τον εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεών τους με τη μορφή αναρτημένων πινακίδων.

Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν τη διαμόρφωση και υλοποίηση των πινακίδων, διαστάσεων 60 Χ 85 εκ. (Α1), ενώ την ανάρτησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα αναλάβει η Οργανωτική Επιτροπή. Οι περιλήψεις θα συμπεριληφθούν στο τεύχος με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων του Συμποσίου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα προβλεφθεί χρόνος για την παρουσίαση των θεμάτων στο κοινό.

Για την κατάθεση των περιλήψεων του περιεχομένου των αναρτημένων πινακίδων, ισχύει η προθεσμία που έχει οριστεί για την κατάθεση των περιλήψεων των λοιπών ανακοινώσεων, δηλαδή η 12η Μαρτίου. Οι πινακίδες θα πρέπει να παραδοθούν στην Οργανωτική Επιτροπή το πρωί της παραμονής της έναρξης του Συμποσίου.

Κατά την κατάθεση των περιλήψεων παρακαλούμε να δηλώσετε αν η περίληψη αφορά ανακοίνωση με την μορφή αναρτημένης πινακίδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας επιφυλάσσεται να προτείνει αλλαγές ή να αποκλείσει περιλήψεις ανακοινώσεων οι οποίες:

α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη

β) κατατίθενται εκπρόθεσμα

γ) δεν άπτονται των πεδίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας.

Η γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική. Ξένοι προσκεκλημένοι μπορούν να μιλήσουν σε αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο αλληλογραφίας της ΧΑΕ παρακαλούμε να στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη chae1884@gmail.com

Η συνδρομή των μελών έχει ορισθεί στο ποσό των 30,00 € και η αξία του τεύχους με το πρόγραμμα του Συμποσίου και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων και των εισηγήσεων στο ποσό των 15,00 €. Η καταβολή της συνδρομής θα γίνεται, όπως πάντοτε, κατά την έναρξη και τη διάρκεια του Συμποσίου.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τη μορφή των περιλήψεων του Συμποσίου, επιλέξτε την ενότητα Συμπόσιο - Πληροφορίες.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή