Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

"Το μέλλον της μάθησης- Πειραιάς, 30-31 Οκτωβρίου 2010. Τα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ"

menuΤο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ ανήκει πλέον στην ιστορία.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου κατέστη δυνατή η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Επίσης, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η διάθεση βήματος στους εκπαιδευτικούς, για να παρουσιάσουν τις θεωρητικές & πρακτικές προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ, ήταν ένας από τους βασικούς στόχους του Συνεδρίου

Τέλος, η ανάδειξη εργασιών και προσπαθειών εκπαιδευτικών, στο πεδίο των εφαρμογών των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, που δεν τις αναδεικνύει με προθυμία το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ"
ISBN : 978-960-99435-0-5 (CDROM)

1η έκδοση πρακτικών κλικ εδώ

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή