Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ … ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΤΠΔΕ, που έγινε 30-31 Οκτωβρίου 2010 στον Πειραιά, παρουσιάστηκε μια συνεργατική πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών, ανάμεσα στον Αλέξανδρο Γκίκα, καθηγητή ΠΕ 01 του Γυμνασίου Προαστίου Καρδίτσας και στη Βασιλική Μητροπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, με τίτλο: “Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα … μέσω Διαδικτύου”
image Η πρόταση διδασκαλίας που παρουσιάστηκε, στηρίχτηκε στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες μάθησης και στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/13-3-2003). Οι μαθητές κλήθηκαν να εμπλουτίσουν σταδιακά και να οργανώσουν τη γνώση τους σε όλο και περισσότερο σύνθετες δομές, έχοντας πάντα ως βάση τη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ενότητα στην οποία στηρίχθηκε η πρόταση, ήταν μέσα από το βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου και είχε τίτλο: «Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα». Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Διαδίκτυο και ένα από τα εργαλεία του Web2.0, το Wiki. Έτσι, το μάθημα διαμορφώθηκε ως: "Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα… μέσω Διαδικτύου". Οι μαθητές εργαζόμενοι ατομικά ή ομαδικά, άντλησαν υλικό από το Διαδίκτυο και συνεργαζόμενοι ανάρτησαν το υλικό στο συνεργατικό ιστότοπο (http://apostolospaulos.pbworks.com/) που δημιούργησαν για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό ανέπτυξαν μεταγνωστικές δεξιότητες, έμαθαν να συνεργάζονται, πώς να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην ομάδα και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, μαθαίνοντας πως να μαθαίνουν.
Λέξεις Κλειδιά: Διδασκαλία Θρησκευτικών, Διαδίκτυο, Wiki, Κοινωνικός Εποικοδομητισμός,
Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το δείτε: http://synedrio7.com/proceedings.pdf
Την παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο μπορείτε να τη δείτε εδώ

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή