Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»


Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδιοργανώνουν το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» κατά το διάστημα 3-5 Οκτωβρίου 2014 στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο της ΕΤΠΕ και στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικά με το πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν τις πολλαπλές πτυχές του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Εργασίες για το Συνέδριο μπορούν να υποβάλλονται έως και 1 Φεβρουαρίου 2014

Αναλυτικές Πληροφορίες: www.hcicte2014.edc.uoc.gr/συνδιοργανώνουν το
 
9ο  Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
και το
7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
κατά το διάστημα 3-5 Οκτωβρίου 2014 στο  Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).
 
 
Η παράλληλη διοργάνωση των δύο Συνεδρίων στοχεύει αφενός στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και αφετέρου στη διαμόρφωση δυνατοτήτων επικοινωνίας  και αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών και εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα.  Τα δύο Συνέδρια διατηρούν την οργανωτική και οικονομική τους αυτοτέλεια με διαφορετικά: Προγράμματα, Πρακτικά, Θεματολογία, Εγγραφές, Βεβαιώσεις.
Σε κάθε ιστοσελίδα του  ενιαίου ιστοτόπου των Συνεδρίων http://www.hcicte2014.edc.uoc.gr, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς περιλαμβάνονται ξεχωριστά οι πληροφορίες που αφορούν κάθε Συνέδριο.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για θέματα σχετικά με τα Συνέδρια με τον Επίκουρο Καθηγητή  Βασίλη Οικονομίδη στα εξής στοιχεία:
τηλ.: 28310- 77657,   6974324979.   

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): hcicte2014@edc.uoc.gr

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή