Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 16 & 17 Μαΐου 2015

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή 3-4 Μαΐου 2014, το Πανελλήνιο συνέδριο για το ν παιδαγωγό  στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Στόχοι του Συνεδρίου ήταν:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
- Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος
Το Συνέδριο αφορούσε:

  • Eκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες
  • Yποψήφιους/ες διδάκτορες
  • Φοιτητές
  • Φίλους της εκπαίδευσης 
 Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εργασία:  "Αντιλογίες για τη Δημιουργία του κόσμου – Μια πρόταση διδασκαλίας".


Περίληψη
Η πρόταση διδασκαλίας στηρίχτηκε στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες μάθησης και  στο αναλυτικό πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/13-3-2003). Οι μαθητές κλήθηκαν να εμπλουτίσουν και  να οργανώσουν τη γνώση τους με ένα τρόπο που δεν είχαν ξανακάνει μέχρι τότε. Η διδακτική ενότητα στην οποία στηρίχθηκε η πρόταση, ήταν από το βιβλίο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Β’ Λυκείου και είχε τίτλο: «Αρχή και πορεία του κόσμου». Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Διαδίκτυο και ως εργαλεία, το περιβάλλον Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και το εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο της Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδικά (σε τρεις ομάδες), άντλησαν υλικό από το Διαδίκτυο και συνεργαζόμενοι παρουσίασαν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους στους υπόλοιπους μαθητές, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο debate, αφού στο τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε δημιουργικός διάλογος συνεισφέροντας αποφασιστικά στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση και τελικά στην πληρέστερη κατανόηση του ζητήματος. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες, μαθαίνουν να συνεργάζονται, πώς να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην ομάδα και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.
Λέξεις - κλειδιά: Δημιουργία του κόσμου, μαθητές, αντιλογίες


Η παρουσίαση στο Συνέδριο

....

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή