Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Συνέδριο: Κανόνες της Εκκλησίας και Νόμοι της Πολιτείας

afisa syn TEL
Η Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου οργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Κανόνες της Εκκλησίας και Νόμοι της Πολιτείας», το οποίο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (Μελισσάτικα Βόλου) από 13 έως 15 Φεβρουαρίου 2015.  
    Εκκλησία και Πολιτεία, Πολιτεία και Εκκλησία έχουν, όπως είναι γενικώς γνωστό, πρωτογενή κανονιστική εξουσία. Τούτο σημαίνει ότι έχουν, και οι δύο θεσμοί, την ικανότητα πρωτογενώς να θεσπίζουν κανόνες για την επιτέλεση του έργου τους. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι Νόμοι, με την ευρύτατη έννοια του όρου, που θεσπίζει η Πολιτεία, δεσμεύουν όλους τους κοινωνούς, ενώ, αντιθέτως, οι Κανόνες της Εκκλησίας δεσμεύουν μόνο τα μέλη της, τους πιστούς της.
    Στη χώρα μας, ως εκ του κρατούντος σε αυτήν συστήματος σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας, συχνά Κανόνες της Εκκλησίας και Νόμοι της Πολιτείας συγκρούονται. Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ζήτημα άρσεως της συγκρούσεως και εναρμονίσεως της νομιμότητας με την «κανονικότητα», τη συμφωνία δηλ. με τους Κανόνες της Εκκλησίας.
   
Το μείζον αυτό θέμα απασχολεί το Συνέδριο, στο οποίο ειδικοί επιστήμονες του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου, νομικοί και θεολόγοι, εξετάζουν σειρά επιμέρους θεματικών. Συγκεκριμένα, σε αντίστοιχες  συνεδρίες αναλύονται οι ακόλουθες ενότητες: Ατομικά δικαιώματα και εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας ▪ Οι Επίσκοποι στη δίνη νομιμότητας και κανονικότητας ▪ Εκκλησιαστικά δικαστήρια - πειθαρχικά συμβούλια ▪ Πολιτικός γάμος και σύμφωνο συμβίωσης ▪ Εκκλησιαστική κήδευση και ταφή ή καύση ▪ Κληρονομική διαδοχή μοναχών και ιερομονάχων.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για την ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, προεγγραφείτε εγκαίρως,
συμπληρώνοντας την παρακάτω Αίτηση Συμμετοχής, πατώντας εδώ.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή