Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Σχολικές Μονάδες Ειδικού Τύπου

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (
http://periodiko.inpatra.gr),
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:
Σχολικές Μονάδες Ειδικού Τύπου
Ο θεματικός αυτός τόμος έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τους διάφορους τύπους σχολείων, δημόσια ή ιδιωτικά, όπως μουσικά, καλλιτεχνικά, ωδεία, εκκλησιαστικά, μονοθέσια, ολιγοθέσια, εσπερινά, εργαστηριακά κέντρα, επαγγελματικά, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.λπ., σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: ΣΕ».
----------------------------------------
Συνεχίζεται η υποβολή κειμένων για το Αγγλόφωνο τεύχος και τους Θεματικούς Τόμους:
1.       Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
2.      Ελληνική Τοπική Ιστορία και Πολιτισμός
3.      Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
4.      Καινοτομία στην Εκπαίδευση
            5.      Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή