Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

EΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΡΑΞΙΑΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

EΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΡΑΞΙΑΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.
 
Διεθνές Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης
9  - 11 Μαρτίου 2017
Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ)
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ),
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στη διάρκεια του Σεμιναρίου και στο πλαίσιο της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuing Professional Development, CPD), θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αυτο-βελτίωσης του/της εκπαιδευτικού μέσω της ενσωμάτωσης φιλοσοφικών προοπτικών, ιδιαίτερα εκείνων που συγκροτούνται στη βάση των αρχών της Πραξιακής Φιλοσοφίας στη Μουσική Εκπαίδευση. Επιπλέον, θα αναζητηθούν εκείνα τα εργαλεία και οι μέθοδοι, που θα επιτρέψουν να διερευνηθεί η σύγκλιση ανάμεσα στη μουσική και τη φιλοσοφία αλλά και οι πιθανοί τρόποι ενσωμάτωσης της πραξιακής φιλοσοφικής σκέψης στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η μετάβαση από την εφαρμογή «πρακτικών» στην ενεργή «πράξη» μέσα στην τάξη ως μετάβαση πλήρης νοήματος, ποιοτική συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης. Καθώς αυτή η μετάβαση έχει ως σημείο αναφοράς τη Φιλοσοφία - ως πρακτική φιλοσοφία και φιλοσοφία της μουσικής -  στόχος είναι να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο σκέψης, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί, προκειμένου να οργανωθούν μουσικές πράξεις που θα ενσωματώνουν τη φιλοσοφική δυναμική ενώ, συγχρόνως, θα αναδεικνύεται με ποιον τρόπο η δυναμική αυτή μπορεί να ενδυναμώσει τις ίδιες τις μουσικές πράξεις. Γίνεται έτσι αντιληπτή  αυτή η συνάντηση μεταξύ  φιλοσοφίας και μουσικής ως ικανό ερέθισμα για μία διαφορετική κατανόηση των στόχων και των μέσων της εκπαίδευσης και δη της καλλιτεχνικής,  αλλά και της ίδιας της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση.
Βασικός στόχος των Σεμιναρίων που εγκαινιάζονται με την πρώτη αυτή δέσμη εργαστηρίων, αποτελεί η στήριξη του έργου του/της εκπαιδευτικού με διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, συμβουλευτικές παρεμβάσεις,  διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, που θα αναπτύσσεται τόσο  κατά τη διάρκεια των CPD  όσο και μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατ’αυτόν τον  τρόπο, διαμορφώνεται σταδιακά μία κοινότητα μάθησης και οργανώνεται  ένα πολυτροπικό-διαδραστικό εργαλείο  διαρκούς στήριξης και διαδικτυακής επιμόρφωσης – κατάρτισης σε θέματα που άπτονται της μουσικής εκπαίδευσης στο παραπάνω πλαίσιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Impulse Speeches
Cslovjecsek Markus 
Θεοδωροπούλου Κ. Έλενα
Σεμινάρια & Εργαστήρια (για φοιτήτριες/ές &/ή εκπαιδευτικούς)
Cslovjecsek Markus
Hilton Caroline
Αργυρίου Μαρία, Περακάκη Ελισσάβετ, Σιτώτης Γιώργος
Φιλοσοφικό Παρατηρητήριο
Θεοδωροπούλου Κ. Έλενα

Ποιοι /ες μπορούν να συμμετέχουν: Φοιτητές/τριες, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι/ες και Καθηγητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή – εγγραφή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική εγγραφή https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTxo_8_i24TneouWatn_0pqBh7upFC8_Rl76y9MD6bL-olDw/viewform
Επικοινωνία:   lab-prapl-ph@aegean.gr


ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ e ΕΚΔΟΣΗΣ 2017
Η θεματική του περιοδικού θα εστιάσει  στις σχολικές/ παιδικές χορωδίες στην ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα (θεωρητικό υπόβαθρο-μεθοδολογικές προσεγγίσεις, διδακτικές προτάσεις, εκπαιδευτικό υλικό).
Στόχοι του περιοδικού είναι η ανάδειξη σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων θεμάτων μουσικής παιδαγωγικής και  η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου σε θέματα που αφορούν τη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση. Επιπλέον, το περιοδικό φιλοδοξεί να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς μουσικής, αλλά και όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο ενημερώνοντάς τους για σύγχρονες τάσεις στη μουσική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στις τέχνες, αλλά και εμπλουτίζοντας το διδακτικό τους «ρεπερτόριο» με προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων και εκπαιδευτικό υλικό.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων για το επόμενο τεύχος: 7η Απριλίου 2017.
Αποστολή άρθρων: journal.mspv@gmail.com, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον ιστότοπο του περιοδικού:  http://mspv.primarymusic.gr/mspv/
Επικοινωνία: Eπιμελήτριες ύλης: Δρ. Μαρία Μαγαλιού (marmagaliou@gmail.com, 6906066316), Δρ. Ελισσάβετ Περακάκη (perakaki1@yahoo.gr, 6945563909)    

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή