Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2007

Σύναξις των Αρχαγγέλων

Μεγαλοπρεπώς γιορτάζει η Εκκλησία μας, στις 8 Νοεμβρίου, τη Σύναξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων (Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι).

Πνευματικά δημιουργήματα του Θεού, ασώματα και αεικίνητα αλλά όχι πανταχού παρόντα, τα οποία ήρθαν στην ύπαρξη πριν τη δημιουργία του υλικού κόσμου και του ανθρώπου, καθώς λέει η Θεία Γραφή:«ότε εγενήθησαν άστρα, ήνεσάν με εν γφωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου».

Στην Αγία Γραφή αναφέρονται τρεις αρχάγγελοι με τα ονόματά τους, ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ, που εκτελούν διακονία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το έργο των αγίων Αγγέλων είναι να υμνούν ακατάπαυστα το Θεό, («γιος, γιος, γιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ορανς κα γ τς δόξης σου, σανν ν τος ψίστοις. Ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου. σανν ν τος ψίστοις»), να εκτελούν με προθυμία το θέλημά Του, να φροντίζουν και να υπηρετούν στη σωτηρία των ανθρώπων, όπως πάλι μας το λέει η Θεία Γραφή "πάντε εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν".

Έτσι, αναφέρεται σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι οι άγγελοι επικοινωνούν με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα οι επικεφαλείς των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συγκεκριμένα, ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίσθηκε στον Αβραάμ για να σώσει τον Ισαάκ, τον οποίο ήταν έτοιμος να θυσιάσει ο Αβραάμ κατά εντολή του Θεού, που θέλησε να δοκιμάσει έτσι την πίστη του δούλου του Αβραάμ, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον Ιησού του Ναυή. Επίσης ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Οι άγιες Γραφές αναφέρουν ακόμη πολλά θαύματα, τα οποία επιτέλεσε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Γαβριήλ ήταν αυτός που ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Άγγελοι μετέφεραν το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου στους ποιμένες, άγγελοι υμνούσαν το Θεό για την πραγματοποίηση της προαιώνιας υπόσχεσής Του για τη σωτηρία. Αλλά και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, συναντάμε τους αγγέλους να μεταφέρουν στους ευσεβείς ανθρώπους το θέλημα του Θεού, που αποβλέπει πάντα στην προστασία και στη λύτρωσή μας.

Με τις αγγελικές δυνάμεις συμψάλλουμε και συνυπηρετούμε το Θεό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όπως πολύ ωραία αναφέρεται στο χερουβικό ύμνο: «Ο τ Χερουβεμ μυστικς εκονίζοντες, κα τ ζωοποι Τριάδι τν τρισάγιον μνον προσδοντες, πσαν τν βιοτικν ποθώμεθα μέριμναν, ς τν Βασιλέα τν λων ποδεξόμενοι, τας γγελικας οράτως δορυφορούμενον τάξεσιν». Είναι λοιπόν φυσικό οι ορθόδοξοι πιστοί να τιμούν , να σέβονται και να αισθάνονται την παρουσία των αγγέλων. Έτσι, οικοδομούν περικαλλείς ναούς προς τιμήν τους, καθιέρωσαν εορτές, δίνουν στα παιδιά τους τα ονόματά τους και κάθε άνθρωπος - κάθε ευσεβής άνθρωπος - έχει τον Άγγελό του, "Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα..." της ζωής και της ψυχής του, που τον φυλάγει και τον προστατεύει από κάθε κακό.

πολυτκιον, χος δ΄.

Τν ορανίωv στρατιν ρχιστράτηγοι, δυσωπομεv μς μες ο νάξιοι, vα τας μv δεήσεσι, τειχίσητε μς, σκέπ τν πτερύγωv, τς ΰλου μν δόξης, φρουροvτες μς προσπίπτοντας, κτεvς κα βοντας· κ τν κινδύνων λυτρώσασθε μς, ς Ταξιάρχαι τν νω Δυνάμεων.

Κοντάκιον, χος β΄.

ρχιστράτηγοι Θεο, λειτουργο θείας δόξς, τν νθρώπων δηγοί, κα ρχηγο σωμάτωv, τ συμφέροv μv ατήσασθε, κα τ μέγα λεος, ς τν σωμάτων ρχιστράτηγοι.

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή