Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

«Η Θέση της θρησκείας στο δημόσιο χώρο».

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών διοργανώνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα:

«Η Θέση της θρησκείας στο δημόσιο χώρο».

Με την εκδήλωση αυτή γίνεται προσπάθεια να τεθούν, να συζητηθούν και να απαντηθούν ζωτικής σημασίας ερωτήματα που απασχολούν πολλούς σήμερα, όπως για παράδειγμα: Πώς εξηγείται η επιβίωση ή και η «επιστροφή της θρησκείας» στις σύγχρονες κοινωνίες, παρά και ενάντια στις προβλέψεις των κοσμικών διανοουμένων για βαθμιαία υποχώρηση ή και εξαφάνισή της χάρη στην πρόοδο της επιστήμης και του ορθού λόγου; Ποιος ο ρόλος της θρησκείας στις σύγχρονες εκκοσμικευμένες πλουραλιστικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες; Είναι η θρησκεία δημόσια ή ιδιωτική υπόθεση; Έχει ο λόγος της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία επίδραση πέρα από την ιδιωτική σφαίρα, ή η επίδρασή της περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική ζωή του πολίτη; Διακρίνεται ο δημόσιος χώρος από τον κρατικό; Μπορεί να έχει η Εκκλησία ή θρησκευτικές κοινότητες όπως το Ισλάμ παρουσία και λόγο στον δημόσιο χώρο, ή ο λόγος αυτός παραβιάζει τις καταστατικές αρχές που έθεσε για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ο Διαφωτισμός και η εκκοσμίκευση των κοινωνιών της Ευρώπης, βασική προϋπόθεση των οποίων είναι ο διαχωρισμός θρησκευτικού και πολιτικού, εκκλησιαστικού και κρατικού; Το ευρωπαϊκό αυτό μοντέλο αποτελεί αναγκαστικά παράδειγμα και μονόδρομο και για τους άλλους, τους εκτός Ευρώπης λαούς και πολιτισμούς; Μπορεί άραγε η υπό προϋποθέσεις συμπερίληψη της Εκκλησίας και της θρησκείας στον ευρύτερο δημόσιο χώρο να συνιστά δικαίωμα ή πρόκριμα και για έναν πολιτικό λόγο της θρησκείας ή της Εκκλησίας; Ποια η θέση, τέλος, της Εκκλησίας και της θεολογίας σε μια φιλελεύθερη εκκοσμικευμένη κοινωνία, που στον τόπο μας βρίσκεται μάλιστα σε πορεία αποδέσμευσης από τις θρησκευτικές αναφορές; Θα σημάνει άραγε ο ενδεχόμενος χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας την κοινωνική περιθωριοποίηση της τελευταίας, ή μήπως η Εκκλησία απαλλαγμένη από τον κρατικό εναγκαλισμό θα μπορέσει να βρει τη θέση της στην κοινωνία των πολιτών, προσφέροντας το δικό της δημόσιο λόγο και τις δικές της απαντήσεις στα ζωτικά προβλήματα του καιρού μας;
Τα ερωτήματα αυτά, και άλλα πολλά, θα συζητηθούν στη στρόγγυλη τράπεζα με θέμα: «Η θέση της θρησκείας στο δημόσιο χώρο».

Την εκδήλωση θα φιλοξενήσει ο «ΙΑΝΟΣ» της Αθήνας την Παρασκευή 14 Μαϊου, 8.30 μ.μ. και συμμετέχουν οι:

Έφη Φωκά, Δρ. Κοινωνικών Επιστημών, Διευθύντρια του Forum on Religion,
London School of Economics
Ανδρέας Πανταζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ
Νίκος Κοτζιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Παντελής Καλαϊτζίδης, Δρ. Θεολογίας, Συντονιστής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συντονισμός:
Νίκος Μουζέλης, Ομ. Καθηγητής του London School of Economics
             

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή