Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Κρήτης Ειρηναίος: «Όχι στα τυχερά! Τα μυστήρια δεν τιμολογούνται»Αυστηρές συστάσεις  στους Ιερείς της Αρχιεπισκοπής Κρήτης να μην δέχονται τυχερά απευθύνει με εγκύκλιο του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος. Με αφορμή τη διαμαρτυρία πιστού πως Ιερέας του ζήτησε 150 ευρώ για την τέλεση βάφτισης  ο κ. Ειρηναίος υπενθυμίζει στους κληρικούς της επαρχίας του ότι είναι αδιανόητο σε αυτές τις κρίσιμες ημέρες «να σφάλωμεν και να σκανδαλίζωμεν τον λαόν μας, ο οποίος καθώς οι πάντες γνωρίζομεν δυσκολεύεται, αγωνιά, αγανακτεί».
«Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας», συνεχίζει ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, «δεν είναι δυνατόν ούτε επιτρεπτόν να εμπορευματοποιούνται και να τιμολογούνται». Υπογραμμίζει δε πως δεν είναι δυνατόν οι κληρικοί να μετατρέπονται  σε «επαγγελματίες» και «επιχειρηματίες».
Για τους λόγους αυτούς καλεί τους ιερείς να μην ζητούν κανένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την τέλεση μυστηρίων ή ιεροπραξιών και εάν κάποιοι πιστοί επιμένουν να προσφέρουν ένα μικρό δώρο «δύνασθε να το προσλαμβάνετε μετά πολλής διακρίσεως και προσοχής».
H εγκύκλιος που υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίου, φέρει ημερομηνία 11Μαΐου, και ήδη παρελήφθη από πολλούς Ιερείς της Αρχιεπισκοπής.

Το  πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:

Προς τους Αιδεσιμώτατους Εφημερίους
Της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
Έδρας αυτών
Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Χριστός Ανέστη!
Καθώς γνωρίζουμε και βιώνομεν οι πάντες, διανύομεν δυσκόλους και κρισίμους ημέρας. Τα πρόσφατα γεγονότα των Αθηνών έχουν πολλά μηνύματα και είναι ανάγκη να τα προσλάβωμε, να τα αξιολογήσωμε και να τα αξιοποήσωμεν.
Είναι αδιανόητο εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας να σφάλωμεν και να σκανδαλίζωμεν τον λαόν μας, ο οποίος καθώς οι πάντες γνωρίζομεν δυσκολεύεται, αγωνιά, αγανακτεί, παρασύρεται τόσον πολύ σήμερον.
Ανεφέρθη προσφάτως από Ραδιοφώνου, παράπονον και κραυγή απλού ανθρώπου μας, ο οποίος δημοσία διεμαρτύρετο, διότι ιερεύς ο οποίος ετέλεσε την βάπτισιν του τέκνου του, απήτησε να λάβη «ως αμοιβή» τον ποσόν των 150,00 ευρώ. Δυστυχώς, παρόμοια παράπονα των ανθρώπων μας λέγονται και ακούονται κατά καιρούς και περιστάσεις.
Ενώπιον αυτής της κατά τα ανωτέρω πραγματικότητος, παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας λία σοβαρώς τα ακόλουθα:
α) Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν είναι δυνατόν ούτε επιτρεπτόν να εμπορευματοποιούνται και να τιμολογούνται.
β) Ημείς, ως Πατέρες και Ποιμένες του λαού μας δεν είναι δυνατόν νε μετατρεπόμεθα εις “επαγγελματίας” και “επιχειρηματίας” και δη υπό τας σημερινάς συνθήκας ιδιαιτέρως.
Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω, καλείσθε, παρακαλείσθε και εντέλλεσθε όπως επ’ ουδενί λόγω:
1. Απαιτήτε οιοδήποτε συγκεκριμένο χρηματικόν ποσόν διά την τέλεσιν οιασδήποτε ιεροπραξίας, ακολουθίας και τελετής εις τους Ι.Ναούς μας, εις τα οικίας ή εις τα καταστήματα των Ενοριών μας.
2. Μόνον εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οι ανθρωποί μας ελευθέρως και αυτοβούλως προσφέρουν οιοδήποτε ποσόν, ουχί ως αμοιβήν αλλά ως δώρον, δύνασθε να το προσλαμβάνετε μετά πολλής διακρίσεως και προσοχής.
Αναμένοντες την ακριβή τήρησιν των ανωτέρω, διατελούμεν
Μετ’ ευχών και εν Κυρίω αγάπης
Ο Κρήτης Ειρηναίος  

του Νίκου Παπαχρήστου
από το www.amen.gr

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή