Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007

Σχέδια Εργασίας (Project) και Ιστολόγια (blogs)


Η παρουσίαση αυτή στόχο έχει να σας μεταφέρει την εμπειρία μου στην υλοποίηση ενός σχολικού προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε στο σχολείο μου, το Γενικό Λύκειο Προαστίου Καρδίτσας, με τους μαθητές της Α΄ τάξης..
Το πρόγραμμα και γενικά η όλη προσπάθεια αποφασίσαμε να υλοποιηθεί με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας. Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας, την ερευνητική μάθηση, την ομαδική εργασία, την εξατομίκευση της διδασκαλίας, τη συνέχεια της εργασίας σε περισσότερη από μία σχολική ώρα, την τελική της παρουσίαση και κυρίως την αλλαγή του ρόλου του καθηγητή από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και εμψυχωτή της εργασίας.
Η τεχνική της μεθόδου αυτής, των σχεδίων εργασίας (Project) βασίζεται στα στάδια που πρότεινε ο Frey (1998) και είναι η εξής:
1. Η επιλογή θέματος με ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τα μέλη μιας ομάδας. Όλοι έχουν δικαίωμα να προτείνουν θέματα και οι μαθητές καταλήγουν σε ένα από αυτά. Στην περίπτωση μας, το θέμα το οποίο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί είναι:
"Η Βυζαντινή Εικονογραφία στις Εκκλησίες της περιοχής του Δήμου Σελλάνων, ως πολιτιστική κληρονομιά".

2. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή Συντονιστή. Ο ρόλος του έγκειται στο να:
είναι ο συντονιστής των ομάδων
να φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και ο χρόνος
να προλαβαίνει τυχόν συγκρούσεις και
να ανακοινώνει τα πορίσματα
Ο συντονιστής εκλέχτηκε από τους μαθητές, με ψηφοφορία «δια ανατάσεως της χειρός»

3. Η διατύπωση του στόχου προσδιορίζεται ύστερα από κοινή συζήτηση και κάθε ενέργεια πρέπει να υπακούει στο στόχο που έχει θέσει η ομάδα

4. Το επόμενο στάδιο και το πιο σημαντικό από τα προκαταρκτικά είναι:
Α. η κατανομή σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών ή με βάση τις φιλικές σχέσεις των μαθητών. Επειδή το σχολείο είναι επαρχιακό και τα παιδιά προέρχονται από έξι γειτονικά χωριά, η κατανομή των μαθητών του προγράμματος έγινε με βάση την γεωγραφία (ανά χωριό).
Β. η ανάθεση καθηκόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών. Οι μαθητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους κατένειμαν τις εργασίες που θα έπρεπε να φέρουν εις πέρας. Ο ρόλος του καθηγητή στο σημείο αυτό ήταν καθαρά συμβουλευτική.
Γ. Οι μαθητές καθορίζουν τον στόχο τους, καταστρώνουν πλάνο εργασίας, καταγράφουν λεπτομερώς τις κινήσεις και τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Ορίστηκε ένας μαθητής, ο οποίος θα κρατά ημερολόγιο για τις δραστηριότητες του προγράμματος.
Δ. Διαμόρφωση του πλαισίου δράσης με ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη με βάση τα ταλέντα, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης του κάθε μέλους στους προτεινόμενους χώρους, καθώς και αποφάσεις για το είδος του υλικού που θα συγκεντρωθεί, τους χώρους από τους οποίους θα γίνει η συγκέντρωση.
Η πρότασή μου στους μαθητές ήταν να καινοτομήσουμε και να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Οι μαθητές έχουν μια πολύ καλή σχέση με τους υπολογιστές και με το Διαδίκτυο. Τους ανέφερα τα ιστολόγια ή blogs. Τα ιστολόγια (web+logs= blogs) είναι ιστοσελίδες που κατασκευάζονται εύκολα, ανανεώνονται συχνά και περιέχουν πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες που για κάποιους λόγους οι δημιουργοί τους θεωρούν σημαντικές. Με άλλα λόγια είναι διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια. Ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα ιστολόγιο, όπου θα μιλούσαμε για το πρόγραμμα που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι, στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή, τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω του Σχολικού Δικτύου και ένα βιντεοπροβολέα, τους καθοδήγησα στη δημιουργία ενός ιστότοπου (blog) http://eikona-politismos-alykeio-proastio.blogspot.com/. Η ενέργεια αυτή, κινητοποίησε όλους τους μαθητές, ακόμη περισσότερο. Ένα νέο, ανεξερεύνητο πεδίο απλώνονταν μπροστά τους και ήθελαν με κάθε τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτό. Ο ιστότοπος εμπλουτίζεται διαρκώς με υλικό σχετικό με το πρόγραμμα. Κάθε μαθητής, θα διαμορφώνει αυτός, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του καθηγητή του, την εργασία που του ανατέθηκε και του αναλογεί, σύμφωνα με την κατανομή που έκαναν οι ίδιοι. Τα αποτελέσματα διαμορφώνονται διαρκώς.

5. Η υλοποίηση του project με τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού (από κάθε ομάδα χωριστά) και παρουσίαση των προϊόντων του. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παρουσίαση προγραμματίζεται σε χρόνο και σε τόπο που θα καθοριστούν εν καιρώ.

6. Τα συμπεράσματα – η αξιολόγηση (γίνεται από τον εκπαιδευτικό με βάση την ποιότητα του αποδεικτικού υλικού, την ποικιλία του υλικού και την παρουσίαση).
Τα συμπεράσματα και η αξιολόγηση όχι μόνο του αποτελέσματος, αλλά και της διαδικασίας, θα γίνουν από τους καθηγητές του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται στη διάρκεια του σχεδίου να αξιολογούν την πορεία του, δηλ. η μια ομάδα την άλλη, ο καθένας τον εαυτό του).


Σχετικοί Διαδικτυακοί τόποι.
http://www.blogger.com
http://www.blogger.com/beta-tour.g
http://blogr.gr/
http://technorati.com/

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή