Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Προσόντα μετά το σχολείο – Η επισκόπηση του ΟΟΣΑ για τη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση


Από epaideia Στις 28 Nov, 2014 0


Η υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται αντιμέτωπη με ραγδαίες αλλαγές και εντεινόμενες προκλήσεις. Τι είδους κατάρτιση χρειάζεται για να ανταποκριθεί κάνεις στις ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης οικονομίας; Πώς θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης; Πώς θα έπρεπε να συνδέονται με τα ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά προγράμματα; Πώς μπορούν να εμπλακούν αποτελεσματικά οι εργοδότες, τα συνδικάτα και οι ενώσεις τους; Η μελέτη αυτή αποτελεί σύνθεση των αποτελεσμάτων από τις μεμονωμένες εθνικές εκθέσεις του ΟΟΣΑ για τα «Προσόντα μετά το σχολείο.»Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή