Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2008

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας
Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας απευθύνεται σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προωθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες στις σχολικές μονάδες και, με τη συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και μάθησης στο σχολείο. Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν σχολικές μονάδες ή και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί.

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματική μετατόπιση από εκπαιδευτικές και μαθησιακές πρακτικές απομνημόνευσης και αποστήθισης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν και υποστηρίζουν συστηματικά την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων, με την ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η κριτική αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας στην εκπαίδευση.

Η ανάπτυξη έγκυρων, αξιόπιστων και “φιλικών” μορφών εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Η παραγωγή διδακτικού υλικού που εμπλουτίζει αυτό που διατίθεται ήδη στα ελληνικά σχολεία.

Η αξιοποίηση των άλλων Δράσεων της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας.

Η συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία των μελών του για την ανάδειξη και την προώθηση “καλών πρακτικών καινοτομίας” στην εκπαίδευση.

Η δημιουργία σχέσεων δέσμευσης ανάμεσα στα μέλη για τη δημιουργία κλίματος μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων από την πλευρά των μαθητών.

Η προβολή των πρωτοβουλιών και η ενίσχυση διαδικασιών διαλόγου στην εκπαίδευση.

Η διαμόρφωση και η σταδιακή εφαρμογή πλαισίου αποτύπωσης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Κατά τη σχολική χρονιά 2007-08 (πρώτη φάση) στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας θα συμμετάσχουν 40 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πιλοτική λειτουργία του καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, να συμπληρώσουν και να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να λάβουν τον πλήρη φάκελο αίτησης. Οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Καινοτομίας. Στο Εργαστήριο Καινοτομίας θα ενημερωθούν και θα υποστηριχθούν, ώστε να αναδείξουν τις δικές τους ιδέες και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης. Η εμπειρία τους, μέσα από τις δράσεις που θα αναπτύξουν, θα αξιοποιηθεί ως καλή πρακτική για διάχυση στα σχολεία της χώρας.

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης πιλοτικής λειτουργίας του Δικτύου, διοργανώθηκε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008 και Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008, στο Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις Ιτέας Καρδίτσας, συνάντηση με εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολεία των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας.
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, παρακολουθώντας το Εργαστήριο καινοτομίας το οποίο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Ιτέας.
Οι υπεύθυνοι του Δικτύου μίλησαν για τους στόχους και τις διαστάσεις της σχολικής καινοτομίας όπως και για το πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογών Καινοτόμων εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων από όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Η παρούσα συνάντηση ήταν η πρώτη μιας σειράς αντίστοιχων συναντήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποσκοπούν στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που φιλοδοξεί να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς από το επόμενο σχολικό έτος.


Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή