Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σεμινάριο:Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Ανοιχτό Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Ανακοίνωση Διοργάνωσης Σεμιναρίου
Θέμα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Ανοιχτό Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Σεπτέμβριος 2015 -ONLINE)
[Hμερομηνία ανακοίνωσης: Χίος, 31 Αυγούστου 2015, url https://goo.gl/DpIWOy]

1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)[1], διοργανώνει κύκλο στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Ανοιχτό Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». Το σεμινάριο περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και οι συμμετέχοντες θα τις παρακολουθήσουν ONLINE (από τον υπολογιστή τους, μέσω ειδικής εφαρμογής τηλε-διασκέψεων που ενεργοπείται μέσω ενός οποιουδήποτε browser).

2. Η ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου είναι η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 (ωρα 18:00) και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (το πλήρες Πρόγραμμα του σεμιναρίου παρατίθεται στο τέλος της Ανακοίνωσης).

3. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους, Πολυτεχνικών τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής, και Τμημάτων με αντικείμενο το μάνατζμεντ και τη Δημόσια Διοίκηση, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρώτη πρακτική εμπειρία των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζει σήμερα η αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), και να κατανοήσουν τη λογική ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση – ιδιαίτερα των εφαρμογών που αποτυπώνουν επιχειρησιακές διαδιακασίες και πλευρές διαχείρησης και αξιοποίσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας σε  αυτούς τους τομείς. Πιο ειδικά, σκοπός του σεμιναρίου είναι: α) η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Δοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τεχνολογική καινοτομία του τομέα ΤΠΕ, και με τις απαραίτητες έννοιες των ανοικτών προτύπων στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ηλετκρονική Ταυότητα και, β) η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην ανάπτυξη εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

4. Το σεμινάριο έχει, κατά συνέπεια, σχεδιαστεί ειδικά για να μεταφέρει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν συνδυασμένες γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών και λειτουργιών στην Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, και τεχνολογικές γνώσεις στα Συστήματα Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο χώρο. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πλευρές της  καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς που θεωρούμε σημαντικούς και ειδικώς στη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση[2], του οποίου θα παρουσιάσουμε όλες τις διαστάσεις, οργανωσιακές, τεχνολογικές, οικονομικές.

5. Προσόντα που θεωρούνται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι: α) Η εξοικείωση με βασικές αρχές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), β) η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (fluent level).

6. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου:
à Προθεσμία: Έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00. Tα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα.
à Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
        i.            Ονοματεπώνυμο και Στοιχεία Επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (τηλέφωνο και e-mail)
      ii.            Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις).
7. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο δεν επιβαρύνονται οικονομικά. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Στο τέλος του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί online εξεταστική διαδικασία και στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης και μια (1) Μονάδα ECTS[3].


Σχετικές ιστοσελίδες:Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ανοιχτό Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Σεπτέμβριος 2015)
10-26 Σεπτεμβρίου 2015
Oργάνωση: Παν. Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Μηχ. Οικονομίας και Διοίκησης
Εργαστήριο i4M Lab


Ημ/νία
Ώρα
Τίτλος
Διάρκεια
Ομιλητές
10 Σεπτεμβρίου 2015
18:00–20:00
Welcome session ΙV-GE01: Open source, Open standards, Open innovation, e-Government
120 (λεπτά)
·   Στέλιος Λέλης
11 Σεπτεμβρίου 2015
18:00–20:00
ΙV-GE02: Electronic Government - Electronic  Identity: Organization and Fundamentals
120 (λεπτά)
·   Στέλιος Λέλης
14 Σεπτεμβρίου 2015
18:00–20:00
ΙV-C01: Electronic Identity in e-Government, Case study: STORK2.0[4]
120 (λεπτά)
·   Στέλιος Λέλης
·   Προσκεκλημένος: Αντώνης Στασής (ΥΔΜΗΔ*)
24 Σεπτεμβρίου 2015
17:00–19:00
ΙV-C02: STORK2.0 Interconnection Supporting Service[5]: An open source application example for e-government
120 (λεπτά)

·   Στέλιος Λέλης
25 Σεπτεμβρίου 2015
17:00–19:00
ΙV-M01: Governance and Civic Engagement: Measuring Well-being
120 (λεπτά)

26 Σεπτεμβρίου 2015
12:00–14:00
ΙV-M02: Smart e-Government Applications 
- Λήξη Σεμιναρίου: Sum-Up
120 (λεπτά)
·   Στέλιος Λέλης

GE: General, C:Core, M:Major
(*) ΥΔΜΗΔ: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

[1] Το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» του Προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.


[4] https://www.eid-stork2.eu/
[5] https://joinup.ec.europa.eu/node/137745

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή