Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου Open Discovery Space 2014-15

Το Ευρωπαϊκό Έργο Open Discovery Space (ODS) και οι Έλληνες εταίροι,  Ελληνογερμανική Αγωγή, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) «Διόφαντος», Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΔΕΤ, Agro-know και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας προσκαλούν στον εθνικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου για το σχολικό έτος 2014-2015, με έπαθλο την επίσημη εθνική συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό του ODS μεταξύ των 30 εταίρων του Έργου. Ο/η νικητής/τρια του διεθνούς διαγωνισμού θα λάβει ως έπαθλο μια υποτροφία για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο του Open Discovery Space, διάρκειας μίας εβδομάδας με όλα τα έξοδα, εγγραφής, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής πλήρως καλυμμένα! 
Το θέμα του διαγωνισμού είναι «ανοιχτό». Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (α). Επίσης, για τη δημιουργία και κατάθεση του σεναρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή στην Πύλη του ODS (http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/diagonismos-ekpaideytikoy-senarioy-open-discovery-space-2014-15-697749) και η χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool) του ODS (β)*. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σεναρίων είναι η 1η Δεκεμβρίου 2014. Εδώ θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης της Πύλης και του εργαλείου: http://portal.opendiscoveryspace.eu/training-academies   
Η κριτική επιτροπή θα συστηθεί από τους ελληνικούς εταίρους του ODS και θα αξιολογήσει τις συμμετοχές με βάση τα εξής ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά:
 • Ποιότητα: το σενάριο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και σωστά δομημένο.
 • Καινοτομία: το σενάριο  πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ή/και προσεγγίσεις .
 • Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: να επιτρέπεται π.χ. στους μαθητές να προσεγγίζουν εναλλακτικές επιλογές δράσης και έκφρασης ώστε να δείξουν τι έχουν μάθει.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης: παροχή εναλλακτικών επιλογών εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές.
 • Παιγνιώδη χαρακτήρα: το σενάριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χαρά και τη δημιουργική ψυχαγωγία της γνώσης .
 • Χρήση ψηφιακών πηγών και κοινοτήτων του ODS.
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του μαθητή.
 • Έμφαση στη συνεργατικότητα.
 • Ενσωμάτωση κοινωνικών ζητημάτων: ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη, βελτίωση θεσμών, μετανάστευση, ένταξη και επανένταξη, υγεία, πρόοδος, περιβάλλον, κλπ.
 • Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών, των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με το σενάριο ή την εφαρμογή του: κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για τη διδασκαλία του σεναρίου, κόστος εργασίας, κλπ.
 • Δικτύωση: συνεργασία μεταξύ ομάδων, τάξεων, σχολείων εντός και εκτός της επικράτειας.     
*Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν τα εκπαιδευτικά τους σενάρια, χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool) του ODS, που θα βρουν πατώντας τη λειτουργία «Learning Scenarios». Τα διαγωνιζόμενα σενάρια θα πρέπει να παραμείνουν σε μορφή «Draft», μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (1η Δεκεμβρίου 2014). Θα πρέπει όμως να αποστείλουν και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε μορφή pdf, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναρτηθεί στη κοινότητα του Διαγωνισμού στο ODS. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να «σώσουν» το εκπαιδευτικό σενάριο σε μορφή «final». Καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης των σεναρίων, η κοινότητα θα είναι προσβάσιμη μόνο στους διαγωνιζόμενους και την κριτική επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, εγγραφείτε στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: https://docs.google.com/forms/d/1JFg7kTaanxzYLqrpGQ5wSABMH-tXYlynhKjcP-lsvEg/viewform   

Google+ Badge

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή

Μήνυμα ενάντια στη λογοκλοπή